isae 3402 type 2 rapportage voor True Workspace Zuid

Een ISAE 3402 Type II voor True Workspace Zuid!

Onlangs heeft True Workspace Zuid de ISAE 3402 type II rapportage in ontvangst genomen. Goed nieuws, de door de onafhankelijke auditor uitgevoerde controle is positief afgerond. Dat wil zeggen dat er geen afwijkingen zijn geconstateerd.

Met deze verklaring laat True Workspace Zuid zien dat de geïmplementeerde beheersmaatregelen ten behoeve van de beveiliging van de uitbestede processen van onze klanten het beoogde doel bereiken.

Wat is ISAE 3402?

De ISAE 3402 is een waarborg dat processen die uitbesteed zijn, aantoonbaar in control zijn.

> Lees ook: ISAE 3402 type II bij True

Wat betekent dit voor u?

U kiest ervoor om een deel van uw processen uit te besteden. U blijft echter eindverantwoordelijk voor de interne beheersing. Hierdoor ontstaat de vraag hoe wij onze processen beheersen. De ISAE 3402 type II verklaring geeft het antwoord op deze vraag.

De ISAE 3402 type II rapportages kunt u zien als een extra bevestiging van het feit dat we veel waarde hechten aan het periodiek toetsen van onze processen. Naast onze eigen periodieke controles op alle onderdelen binnen onze organisatie, laten we dit dus ook door een onafhankelijke externe partij toetsen.

Fijn, omdat u hiermee zeker weet dat de processen die we intern hebben lopen in orde zijn. 

Heeft u vragen naar aanleiding van het ISAE 3402 type II rapport? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de organisatie of laat het weten via de website.

isae 3402 type 2 rapportage voor True Workspace Zuid
Linda Aaij

Security - 28.11.2017

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywet GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht. De nieuwe wet, die wij in Nederland de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) noemen, gaat voor organisaties een hoop teweegbrengen. Hoe wordt een organisatie GDPR-ready? In deze checklist vindt u alle componenten die u kunt toepassen om de organisatie klaar […]

Microsoft 365 - 06.04.2020

Vanaf 21 april 2020 krijgt Office 365, de populaire kantoorsoftware uit de cloud van Microsoft, de naam Microsoft 365. De naam wordt doorgevoerd voor zowel consumenten als voor zakelijke abonnementen. Het gaat met name om een naamsverandering, voor consumenten en zakelijke afnemers verandert er niets, al komt er wel een aantal nieuwe functies bij in […]

Workspace Zuid - 27.03.2020

Trots! Dat kunnen we zijn op alle mensen die nu in de frontlinie staan om het Covid-19 virus te bestrijden. Met name de mensen in de zorg, die zich dag en nacht inzetten en onvermoeibaar doorgaan om de slachtoffers van deze pandemie te helpen. We kunnen ook trots zijn op mensen en organisaties achter deze […]

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Vraag offerte aan

Vul onderstaand formulier in. True neemt zo snel mogelijk contact met u op.