Gecertificeerde hostingpartij

In juli 2014 is True door Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) gecertificeerd volgens de nieuwste internationale normering informatiebeveiliging, ISO 27001:2013. In 2011 waren wij al het bezit van het ISO 27001:2005-certificaat. Eerder, in 2008 werd het ISO 9001 certificaat voor kwaliteitsmanagement behaald.

True is een van de weinige hostingproviders in Nederland die gecertificeerd is voor zowel de ISO 27001 als de ISO 9001-norm. Hiermee loopt True voorop in de Nederlandse markt van managed hostingproviders.

ISO 27001:2013 Informatiebeveiliging

ISO certificering BeschermingInformatie

Bescherming van uw informatie

De processen en procedures van True voldoen aan de ISO 27001 normering en bijbehorende maatregelen uit ISO 27002. Dit biedt garantie dat uw data in sterke mate wordt beschermd en dat er een continu beleid wordt gevoerd.

Volledige certificatie

Volledige certificatie

In tegenstelling tot het certificeren van alleen het datacenter zijn ook alle systemen waarmee een hostingomgeving wordt beheerd betrokken in de toepassing van de ISO 27001 norm. True draagt daarom zorg voor uw totale hostingomgeving.

ISO certificering GeenConsessies

Geen concessies

True voldoet aan de internationale norm als het gaat om de beveiliging van de bedrijfsinformatie die onder ons beheer valt. Wij houden niet van concessies, maar gaan altijd voor de meest duurzame oplossing voor onze klanten.

ISO 9001:2008 Kwaliteitsmanagement

ISO certificering GarantieKwaliteit

Garantie voor kwaliteit

ISO 9001 staat voor kwaliteitsmanagement. Klanten en leveranciers kunnen altijd de beste kwaliteit van True verwachten. Bedrijfspresentaties worden continu gemeten en gebruikt om de dienstverlening nog verder te optimaliseren.

ISO certificering ContinueVerbetering

Continue verbetering

De ISO 9001 norm is gericht op het leveren van hoogwaardige kwaliteit vanuit de gehele organisatie. De processen worden viermaal per jaar getoetst door middel van audits. Zo voldoen we altijd aan de hoogste norm.

ISO 27001:2013 staat voor

 • Veiligheid van uw informatie en data
 • Beheersbaar maken van informatie
 • Creëren en waarborgen van vertrouwen omtrent informatiebeveiliging
 • Conformeren wet- en regelgeving
 • Geautoriseerde toegang tot data

ISO 9001:2008 staat voor

 • Continue kwaliteitsverbetering
 • Klanttevredenheid
 • Hoogwaardige levering kwaliteit
 • Consistente communicatie
 • Continue verbetering van processen
 • Conformeren wet- en regelgeving

Aangesloten bij Nen 7510

True voldoet met zijn ISO 27001 certificering aan de hoogste standaarden als het gaat om de beveiliging van informatie. Organisaties binnen de zorgsector kunnen door True volledig worden ondersteund bij conformering aan de NEN 7510 norm. True is vanaf juli 2012 aangesloten als partner van het steunpunt NEN 7510.

ISO 14001:2004 Milieumanagement

Milieubewuste Bedrijfsvoering

Milieubewuste bedrijfsvoering

True wilt verbetering omtrent milieuaspecten en zal deze aspecten continu meten. Verbeteringen worden gerealiseerd door middel van bewustwording, energiebesparing en het blijvend voldoen aan de milieu gerelateerde wet- en regelgeving.

Milieuaspecten

True heeft verschillende milieuaspecten geïdentificeerd waarop verbetering te behalen valt:

 • bijdragen aan energiebesparing datacenter;
 • realiseren van energiebesparing kantoor;
 • milieubesparing met betrekking tot CO2-uitstoot;
 • milieubesparing door afvalscheiding en recycling;
 • milieubesparing met betrekking tot printgewoontes;
 • enkel inkopen doen bij leveranciers die bij ontwikkeling, productie en levering van hun producten/diensten in voldoende mate rekening houden met het milieu;
 • bewustwording en blijvend voldoen aan de milieugerelateerde wet- en regelgeving.

Verbeteringen worden gerealiseerd door middel van bewustwordingscampagnes, afvalscheiding, streven naar energiebesparing (innovatie) en het blijvend voldoen aan de milieugerelateerde wet- en regelgeving. In de dagelijkse bedrijfsvoering streeft True deze milieuaspecten continu na.