Privacyverklaring

Bij het gebruik van onze websites en het invullen van contactformulieren laat je bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden door True zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dit houdt o.a in dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (middels deze privacyverklaring);
 • je allereerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin dit vereist is;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen maken we afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contactgegevens.

Lees ook ons cookiebeleid.

Privacyverklaring van onze websites

Websites

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites:

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites en het invullen van contactformulieren laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens uitsluitend voor het beoogde doel waarvoor je deze achterlaat. Dat kunnen soms persoonsgegevens zijn. Zo verwerken wij je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je online bij ons solliciteert via werkenbijtrue.nl en spelen je naam en zakelijk e-mailadres een rol als je een contactformulier invult via een van onze websites.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • informatie die je zelf invult in een open veld in een contactformulier, zoals:
  • voornaam;
  • achternaam;
  • bedrijfsgegevens;
  • (zakelijk) e-mailadres;
  • telefoonnummer;
 • technische meetgegevens van de gebruikte apparatuur (laptop, smartphone, tablet) zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites;
 • Gravatar in TrueCare
 • CV (alleen bij werkenbijtrue.nl)

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om jou de mogelijkheid te bieden offertes via onze websites aan te vragen;
 • om jouw vragen per e-mail, via chat of telefonisch te kunnen beantwoorden;
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze websites (zie ook het kopje profilering);
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van e-mails;
 • om met jou te communiceren via tickets, zoals op TrueCare.

Bij bovenstaande doeleinden wordt vooraf om expliciet goedkeuren gevraagd. Overige doeleinden:

 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, om gebruik te kunnen maken van de diensten waarmee bovenstaand gedefinieerde doeleinden gerealiseerd kunnen worden.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens ingevuld in een contactformulier met je surfgedrag op onze website) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden.

Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses. Ook onze e-mails kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Zo wordt er voorkomen dat jij content te zien krijgt of informatie toegestuurd krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies.

Wil je meer weten over cookies? Lees ons cookiebeleid.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen klanten en prospects altijd van deze wijzigingen op de hoogte houden. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt contact opnemen met de marketingafdeling van True inzake het wijzigen van je gegevens.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018.

Vertel ons hoe we kunnen bijdragen aan het slimmer inrichten van uw digitale landschap

Bel 0800 - BEL TRUE of laat ons contact opnemen met u.
Vertel over uw uitdagingen en verstuur ons een e-mail.
Stel uw vraag direct aan een van onze specialisten via de chat.

Vraag offerte aan

Vul onderstaand formulier in. True neemt zo snel mogelijk contact met u op.