Algemene Voorwaarden

Onderstaand de door True gehanteerde Algemene Voorwaarden welke momenteel voor uw overeenkomst met True van toepassing kunnen zijn. Download hieronder onze Algemene Voorwaarden.