Blijft Apache de meest gebruikte webserversoftware?

Webserver Software Apache hosted by True
Webserver Software Apache hosted by True
Home / Blog & Nieuws / News / Blijft Apache de meest gebruikte webserversoftware?

Elke maand doet Netcraft, een Amerikaans onderzoeksbureau, onderzoek naar onder andere het gebruik van webserversoftware. Het onderzoek van Netcraft bekijkt elke maand weer het marktaandeel van bepaalde software over alle websites, het marktaandeel van software over alle actieve websites en het marktaandeel van software van de top-miljoen drukste websites ter wereld. Omdat Netcraft al een aantal jaren bezig is en alle resultaten van hun onderzoeken op het web publiceert, zijn er veel gegevens beschikbaar om de trends op het gebied van webserversoftware te analyseren.

Webserversoftware

Webserversoftware is speciale software die wordt geïnstalleerd op een webserver. En een webserver is eigenlijk niet meer en niet minder dan een computer die is gekoppeld aan internet. Op de webserver staat content, zoals afbeeldingen, webpagina’s, video’s en bestanden. De webserversoftware maakt het mogelijk dat de webserver de content deelt en zijn taken uitvoert. De belangrijkste en meest gebruikte webserversoftware van dit moment is onder andere: Apache, Microsoft IIS, NGINX en Google. Dit zijn dan ook de hoofdrolspelers in het onderzoek dat Netcraft maandelijks uitvoert. Wat zijn de belangrijkste trends? Welke webserversoftware wordt steeds meer en welke steeds minder gebruikt?

NCSA, de eerste nummer 1

Het eerste onderzoek dat Netcraft heeft gehouden, vond plaats in augustus 1995. Toen stond er op nummer 1 webserversoftware die nu niet meer op de lijst voorkomt. NCSA was met een marktaandeel van 53% de belangrijkste speler. Op nummer 2 stond ‘other’ met 37% op verre afstand gevolgd door Apache en Sun met 5%. Microsoft IIS, NGINX en Google kwamen in 1995 nog niet op de lijst voor. Een van de eerste webserversoftware die op de markt kwam, was NCSA. Belangrijke software, omdat het de mogelijkheid gaf om dynamische websites te ontwikkelen. In 1998 is de ontwikkeling van NCSA gestopt, maar al eerder zien we een vermindering in het gebruik van deze webserversoftware.

Apache, de onbetwiste nummer 1

Al in april 1996 is NCSA haar nummer 1-positie kwijtgeraakt. Vanaf 1996 tot aan nu is Apache de onbetwiste nummer 1 op het gebied van webserversoftware. In februari 1995 is de eerste versie van Apache gelanceerd, ruim een jaar later was deze software voor webservers wereldwijd de populairste. De populariteit van Apache is in eerste instantie te danken aan het feit dat het de enige opensource software was die kon concurreren met Netscape. Apache 2.0 heeft ertoe bijgedragen dat de software nog geliefder werd, met name door de modulaire architectuur. De afgelopen 2 jaar is er een flinke daling van het gebruik van Apache te zien. In oktober 2011 bedroeg het marktaandeel Apache voor alle website 65%, in oktober 2013 is dit aantal gedaald tot 45%. Zijn er wellicht kapers op de kust?

Kaper nummer 1: Microsofts IIS

Internet Information Services, ofwel IIS, is webserversoftware die is ontwikkeld door Microsoft. De software is geschikt voor Windows-machines. In het onderzoek van Netcraft komt IIS voor het eerst voor in maart 1996. Met een marktaandeel van 1% zette Microsofts IIS een voorzichtige stap op de webserversoftware-markt. En in de jaren erna laat het gebruik van IIS een gestage groei zien. De grootste piek in het gebruik van de software van IIS is terug te vinden in oktober 2007. In die maand gebruikte 37% van alle websites IIS. Dit hoogtepunt wordt gevold door een daling van het gebruik van IIS. De laatste jaren is echter weer een toename van IIS Microsoft te zien. In oktober 2011 stond het aantal websites dat gebruikmaakt van IIS op 16%. In oktober 2013 was de teller alweer opgelopen tot 23%, met name te danken aan de lancering van Windows 2012 die eind 2012 is uitgekomen. Zet Microsofts IIS deze trend voort in de komende maanden?

Kaper nummer 2: NGINX

Is NGINX een kaper op de kust voor Apache? Na Apache en IIS is nginx de meest gebruikte webserversoftware in de wereld. In 2002 is NGINX gestart met zijn eerste project en is sindsdien uitgegroeid tot een serieuze speler in de wereld van de webserversoftware. In januari 2008 komt NGINX voor de eerste keer voor in de Netcraft-onderzoeken. In die maand behaalt NGINX een percentage van 1%. Sindsdien zien we bij het gebruik van NGINX een stijgende lijn. In oktober 2013 was 16% van alle websites die er op het web bestaan voorzien van de NGINX-software. De belangrijkste voordelen van NGINX zijn het lage geheugengebruik, de focus op hoge prestaties en het feit dat het bijzonder flexibel is in de configuratie, zonder dat dit ten koste gaat van de performance. Zijn dit de redenen dat NGINX een bedreiging vormt voor Apache?

Kaper nummer 3: Google

En als we het over internet hebben en over ontwikkelingen op het gebied van internet dan kan Google niet ontbreken. De webserversoftware van Google komt voor het eerst voor in de onderzoeksresultaten van Netcraft in mei 2007. Niet 1% van alle websites, maar 2% van alle websites maakten gebruik van de software van Google. Het hoogtepunt van Google was in juli 2010, 8% van de websites draaiden op de software van Google. In oktober 2013 is het marktaandeel van Google alweer flink gedaald naar 4%. Kan Google Apache op den duur verslaan?

Actieve websites

De marktaandelen die hierboven worden genoemd, gaan puur over alle websites die zich op het web bevinden. Als je alleen gaat kijken naar alle actieve websites zie je een iets andere trend. De daling van het gebruik van de webserversoftware van Apache is onder de actieve websites minder groot dan als je kijkt naar alle websites. Bij alle websites was er in de afgelopen 2 jaar een daling van 20% waar te nemen. Als je kijkt naar het marktaandeel Apache voor alle actieve website is de daling slechts 7%, van 59% naar 52%. Microsofts IIS is in de afgelopen 2 jaar met 1% afgenomen, van 12% naar 11%. NGINX, Google en ‘other’ laten in de afgelopen 2 jaar een lichte stijging zien.

Top-miljoen drukste websites

Als laatste doet Netcraft onderzoek naar het webserversoftware-gebruik onder de top-miljoen drukste websites. Ook onder deze websites is de afgelopen jaar een daling te zien van het gebruik van Apache (-8%) en IIS Microsoft (-2%). De grootste groei is waar te nemen bij het gebruik van NGINX. In oktober 2011 was 8% van het gebruik van webserversoftware toe te schrijven aan NGINX en in oktober 2013 is dit aantal opgelopen tot 15%. De webserversoftware van Google stijgt in de laatste 2 jaren, met 1% van 2% naar 3%. Het kopje ‘other’ groeit van 10% naar 12%.

Wat is de trend?

Het is moeilijk te zeggen wat er gaat gebeuren op het gebied van webserversoftware. Apache heeft aardig wat aan marktaandeel verloren als je kijkt naar alle websites. Maar als je dan alleen kijkt naar de actieve websites dan valt het allemaal wel mee met het verlies.

NGINX als runner-up?

Als we kijken naar alle andere mogelijkheden dan lijkt NGINX de beste runner-up. NGINX draait net als Apache veelal op Linux-systemen, waar IIS op Microsoft-systemen draait. Het lijkt dan ook logisch te veronderstellen dat de afname van Apache te wijten is aan de opkomst van NGINX. True ziet in de praktijk dat NGINX met haar efficiëntere manier van webdata serveren steeds relatief meer de voorkeur krijgt voor websites met veel gelijktijdige bezoekers. NGINX verbruikt veel minder geheugen ten opzichte van Apache, dit wordt de memory-footprint genoemd. Het mindere verbruik van geheugen zie je bij NGINX terug bij het opstarten van de server, maar ook de bij afhandeling per verzoek. Voor servers die weinig verzoeken afhandelen, maar ook voor servers die heel veel gelijktijdige verzoeken afhandelen is NGINX bijzonder efficiënt. Bij True denken we dat websites steeds meer gebruik gaan maken van NGINX vanwege deze voordelen.

En wat gebeurt er met IIS en Google?

Alle resultaten laten voor NGINX een gestage groei zien. Gaat IIS van Microsoft het redden? Het zou zo maar kunnen, want in sommige uitslagen van het onderzoek stijgt het marktaandeel van IIS. Google is een moeilijker verhaal. Bij de actieve websites laat Google een groei zien van 4%, maar over de algehele linie is de groei op dit moment te minimaal om een goede conclusie te trekken. De tijd zal het leren.

True Ligan
Managed hosting sinds 2000
Terug

Offerte

Blijft Apache de meest gebruikte webserversoftware?Blijft Apache de meest gebruikte webserversoftware?
Terug

    Vul onderstaand formulier in voor het aanvragen van een offerte. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.