Is applicatiemodernisatie ook voor jouw organisatie interessant?

Applicatie modernisatie ook voor jouw bedrijf interessant?
Applicatie modernisatie ook voor jouw bedrijf interessant?
Home / Blog & Nieuws / Cloud / Managed hosting / Is applicatiemodernisatie ook voor jouw organisatie interessant?

Legacy applicaties kunnen bedrijven in de weg staan. Zo kunnen dergelijke applicaties beperkingen met zich meebrengen. En zijn zij lang niet altijd geschikt voor het toepassen van de laatste technologische ontwikkelingen. Het risico bestaat dan ook dat de business kansen misloopt. Het moderniseren van je bestaande applicaties kan uitkomt bieden. Wat betekent dit in de praktijk en wanneer is dit interessant?

Wat is applicatiemodernisatie?

Applicatiemodernisatie is het vernieuwen van legacy applicaties, die je hiermee onder meer geschikt maakt voor moderne technologieën. Dit kan betekenen dat je een volledig nieuwe applicatie opbouwt, maar ook dat je een bestaande applicatie aanpast. Wat de beste aanpak is hangt af van jouw specifieke situatie en applicatie. Veel gemoderniseerde applicaties zijn cloud-based en gebaseerd op containers.

Definities van applicatiemodernisatie

We zoomen in op enkele definities van het begrip applicatiemodernisatie opgesteld door onder meer spelers in de markt. Zo definieert IBM applicatiemodernisatie als ‘het proces waarbij je bestaande legacy applicaties pakt en hun platformarchitectuur, interne architectuur en/of features moderniseert’. IBM meldt dat de voordelen van applicatiemodernisatie doorgaans als volgt kunnen worden samengevat: ‘het vergroten van de snelheid waarmee features worden afgeleverd, het toegankelijk maken van bestaande applicaties via API’s voor andere services en het ‘re-platformen’ van applicaties van on-premises naar de cloud met het oog op applicatieschaal en prestaties, evenals datacenter- en IT-strategie voor de lange termijn’.

VMware definieert applicatiemodernisatie als ‘het updaten van oudere software voor nieuwere computing-aanpakken, waaronder nieuwe talen, raamwerken en infrastructuurplatforms. Deze werkwijze wordt soms ook ‘legacy modernisatie’ of ‘legacy applicatiemodernisatie’ genoemd’. VMware trekt hierbij de vergelijking met het renoveren van een oudere woning om te profiteren van verbeteringen op het gebied van onder meer efficiëntie, veiligheid en structurele integriteit. In plaats van het uitfaseren of vervangen van bestaande systemen, verlengt applicatiemodernisatie de levensduur van applicaties en helpt te profiteren van technische innovaties.

Marktonderzoeker Gartner stelt dat applicatiemodernisatiediensten de ‘migratie van legacy naar nieuwe applicaties of platforms adresseren, inclusief de integratie van nieuwe functionaliteit voor het bieden van de laatste functies aan de business’. Gartner ziet verschillende opties voor applicatiemodernisatie, waarbij de focus ligt op het wijzigen van onder meer het onderliggende platform, de gebruikte hostinginfrastructuur, codebase of architectuur.

Wanneer moet je moderniseren?

Met applicatiemodernisatie giet je een bestaande applicatie in de meeste gevallen dus in een nieuw en modern jasje. Maar wanneer is dit interessant? Applicatiemodernisatie kan voor uiteenlopende problemen en/of uitdagingen uitkomst bieden. We zetten er een aantal uiteen:

Schaalbaarheid

Stel dat je een bepaald platform levert aan klanten. Bij het oprichten van je organisatie is je klantenbestand beperkt en kan je dan ook prima uit de voeten met een traditionele Virtual Private Server (VPS), die je hebt ondergebracht bij een hostingprovider. Iedere klant krijgt hierbij een eigen stukje op deze VPS toegewezen, zodat klantomgevingen volledig zijn gescheiden.

Naarmate je organisatie groeit loop je echter tegen beperkingen aan. Zo is de schaalbaarheid van klantomgevingen beperkt tot de omvang van de gehuurde VPS. Overschrijdt de gevraagde capaciteit van alle klanten gecombineerd de beschikbare capaciteit van deze VPS? Dan kan dit tot problemen leiden.

Applicatiemodernisatie biedt in dit geval uitkomst. Zo kan je je applicatie migreren naar een schaalbaarder platform. En een modernisatieslag maken door de overstap naar containerized applicaties en een cloud-native architectuur. Containerized applicaties draaien volledig in een of meerdere containers. De onderliggende cloud-native infrastructuur is nagenoeg eindeloos schaalbaar, wat je veel flexibiliteit geeft richting klanten. Overschrijdt de vraag de beschikbare capaciteit? Dan schaal deze relatief eenvoudig op, zodat je klanten optimaal kunt blijven bedienen.

Portabiliteit

Legacy applicaties zijn daarnaast vaak ontworpen en geoptimaliseerd voor de specifieke omgeving waarin deze draait. Doordat applicaties specifiek zijn ontworpen voor deze omgeving, is verhuizen naar een andere infrastructuur vaak niet eenvoudig. Ben je niet langer tevreden over je huidige provider? Dan kunnen legacy applicaties ervoor zorgen dat je vast zit aan deze provider. Dit wordt ook wel een vendor lock-in genoemd.

Applicatiemodernisatie biedt uitkomst en kan je flexibiliteit op dit vlak aanzienlijk vergroten. Gestandaardiseerde en cloud-gebaseerde applicaties bieden je meer vrijheid. Zo kan je containers eenvoudig verhuizen naar een ander hostingomgeving. Zonder dat de containerimages hiervoor aangepast hoeven worden.

Kosten

Het hosten van een on-premises applicatie kan kostbaar zijn. Niet alleen brengt het beheer kosten met zich mee, ook zijn applicaties lang niet altijd optimaal gedimensioneerd voor het daadwerkelijke gebruik. Dit heeft overdimensionering tot gevolg, waarbij je betaalt voor capaciteit die je in de praktijk niet gebruikt.

Applicatiemodernisatie biedt ook op dit vlak uitkomst. Cloud-gebaseerde applicaties bieden in veel gevallen kostenvoordelen. Zo is het beheer van dergelijke applicaties doorgaans minder intensief, waardoor minder personeel nodig is. Daarnaast kan je de onderliggende infrastructuur schalen naar de daadwerkelijke vraag, wat overdimensionering voorkomt.

Klaar voor de nieuwste technologieën met applicatiemodernisatie

In diverse situaties kan het moderniseren van applicaties dus uitkomst bieden. Niet alleen als je behoefte hebt aan meer schaalbaarheid of portabiliteit, of een kostenreductie wilt realiseren. Maar ook als je applicaties geschikt wilt maken voor het gebruik van de nieuwste technologieën en wilt profiteren van de kansen die deze ontwikkelingen bieden.

True Ligan
Managed hosting sinds 2000
Categorie: Managed hosting