On-premise: IT-infrastructure in-house beheren

Home / Blog & Nieuws / Cloud / Managed hosting / On-premise: IT-infrastructure in-house beheren
IT-infrastructuur is op meerdere locaties te hosten, waaronder on-premise. Daarbij host je jouw IT-infrastructuur op eigen locatie en beheer je deze ook zelf. In dit artikel duiken we in de wereld van on-premise. Je leest onder meer de betekenis van on-premise, wanneer een keuze hiervoor aantrekkelijk is en wanneer juist niet, en welke uitdagingen hierbij komen kijken.

Wat is on-premise?

On-premise is een begrip dat in het Nederlands vertaald kan worden als ‘in eigen omgeving’. Wie over een dergelijke serverruimte beschikt, host servers in eigen beheer, op eigen locatie. Kenmerkend is dat bedrijven alle componenten in deze serverruimte zelf beheren, variërend van hardware als servers, networking en storage tot de software die daarop draait.

On-premise zorgt onder meer voor een minimale latentie, aangezien gebruikers via het lokale netwerk de serverruimte kunnen bereiken. Webapplicaties en/of data zijn hierdoor ook offline toegankelijk, zoals bij een internetstoring. Dit kan een belangrijk voordeel zijn met het oog op continuïteit.

Wanneer kies je voor on-premise en wanneer juist niet?

Een on-premise omgeving biedt voordelen, maar zeker ook nadelen. Het is dan ook niet voor iedere organisatie de ideale optie. Een keuze hiervoor kan aantrekkelijk zijn als:

  • je gebruik maakt van software die alleen on-premise kan draaien of als wetgeving dit vereist;
  • je voor dat type software veel data en/of bandbreedte verbruikt;
  • je niet afhankelijk wil zijn van een internetverbinding om toegang te kunnen krijgen tot webapplicaties en/of data;
  • je als organisatie intern met grote bestanden werkt die veel dataverkeer met zich meebrengen. Een on-premise omgeving zorgt voor een rechtstreekse verbinding en voorkomt in dit geval latentie.

Tegelijkertijd brengt deze vorm van hosting ook nadelen met zich mee. Het is geen optimale keuze als:

  • je intern niet over het juiste personeel beschikt voor het beheren van een dergelijke omgeving;
  • je software juist veel extern wordt gebruikt en daar dataverkeer door met zich meebrengt;
  • je geen omkijken wilt hebben naar de infrastructuur waarop je vertrouwt;
  • je op locatie over onvoldoende ruimte beschikt voor het hosten van eigen servers. Een serverruimte kan relatief veel ruimte in beslag nemen, waardoor dit niet in ieder pand een realistische optie is.

Uitdagingen bij het beheer van een on-premise omgeving

In een on-premise omgeving bedien je volledig zelf de knoppen. Dat kent ook een keerzijde. Zo ben je zelf volledig verantwoordelijk voor het beheer van de ruimte en de servers, wat uitdagingen met zich meebrengt. Denk daarbij aan:

Plannen voor een piekbelasting

Het opzetten van een on-premise omgeving is een aanzienlijke investering. Een belangrijke vraag hierbij is de capaciteit die je nodig denkt te hebben voor het ondersteunen van je digitale diensten. Een uitdaging is het plannen voor piekbelasting; in tegenstelling tot de cloud is de schaalbaarheid van een on-premise omgeving beperkt tot de beschikbare (bare-metal) resources. Je wilt zekerstellen dat je voldoende capaciteit beschikbaar hebt om toepassingen ook bij piekbelasting optimaal te ondersteunen. Als webapplicaties slecht of niet bereikbaar zijn, kan dit immers een directe impact hebben op de business. Tegelijkertijd wil je niet investeren in onnodige capaciteit en de beschikbare resources afstemmen op het daadwerkelijke gebruik.

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid

In veel gevallen vertrouwt de business op, of is deze afhankelijk van je IT-omgeving. Indien je deze on-premise host, is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid dan ook een belangrijk aandachtspunt. Dat betekent onder meer het inbouwen van redundantie in je serverruimte, bijvoorbeeld wat betreft kritieke voorzieningen zoals koeling en noodstroomvoorzieningen. Als het onverhoopt toch fout gaat en je eigen fysieke omgeving door een storing is getroffen, wil je kunnen terugvallen op een adequaat disaster recovery-plan, zodat je omgeving zo snel mogelijk weer beschikbaar is.

De juiste kennis in huis halen en houden

Het beheren van eigen omgevingen vraagt om specialistische kennis. Gezien de kritieke rol die webapplicaties en data voor de business spelen, wil je zekerstellen dat je de juiste kennis en de juiste mensen in huis hebt. Met het oog op de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan dit een uitdaging zijn. Het talent waarover je daarnaast wel beschikt, wil je zoveel mogelijk behouden en aan je binden. Bijvoorbeeld door het bieden van voldoende uitdaging, groeimogelijkheden en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Wat is het verschil tussen edge computing en on-premise?

Twee termen die soms tot verwarring leiden zijn edge computing en on-premise. Hoewel je in beide gevallen verwerkingen lokaal uitvoert en zij elkaar kunnen aanvullen, zijn er grote verschillen.

Bij edge computing voer je verwerkingen dicht bij de bron uit. Zo hoef je minder data te versturen en zijn resultaten van verwerkingen sneller beschikbaar. Om dit mogelijk te maken, plaats je rekenkracht zo dicht mogelijk bij de bron – bijvoorbeeld een sensor die de data verzameld – en laat je benodigde verwerkingen dan ook ‘aan de rand van het netwerk’ uitvoeren.

On-premise is een term die een IT-omgeving omschrijft die je in eigen beheer en doorgaans lokaal host. Het gaat hierbij dus om een centrale serverruimte, waarin alle verwerkingen gecentraliseerd worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot edge computing, waarbij je bewerkingen juist aan de rand van het netwerk en dus decentraal uitvoert. Alleen de resultaten stuur je door naar een andere hosting-omgeving. Een on-premise omgeving en edge computing zijn dan ook wezenlijk verschillend, maar kunnen elkaar wel aanvullen.

Daniëlle van Gils
Content Marketeer