Bijdragen aan het behoud van onze leefomgeving door op een verantwoorde manier om te gaan met energie, mens en middelen

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Duurzaam en verantwoord ondernemen begint voor ons bij het nemen van verantwoordelijkheid in de keuzes die wij maken. De basis voor die verantwoordelijkheid komt tot uiting in de keuzes die wij gemaakt hebben bij het opstellen van het interne beleid om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten. Zo streeft True onder meer naar continue verbetering op de besparing van het energieverbruik per FTE, het reduceren van de CO2-uitstoot van zowel ons kantoor als datacenter en het op een juiste manier scheiden en recyclen van afval. Door deze aspecten meetbaar te maken en periodiek te evalueren brengen we ons duurzaamheidsbeleid naar een steeds hoger niveau.

Groene hosting

Groene hosting

Ook bij de keuzes voor onze leveranciers houden wij rekening met onze visie op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben wij een bewuste keuze gemaakt op het gebied van groene energie en nemen daarom alleen energie af die is opgewekt uit duurzame bronnen. Daarnaast worden onze datacentra ook voorzien van groene energie.

Groene Energiecertificaat Nuon

Statement datacenter

ISO 14001:2015 Milieumanagement

True heeft vanaf heden ISO 14001 opgenomen in het managementsysteem en neemt hiermee een volgende stap in de richting van een milieubewuste bedrijfsvoering. True streeft naar constante verbetering omtrent de door haar geformuleerde milieuaspecten en meet deze aspecten continue. Verbeteringen worden gerealiseerd door middel van bewustwording, energiebesparing en het blijvend voldoen aan milieugerelateerde wet- en regelgeving. Zo streven we ernaar onze milieuvoetafdruk te minimaliseren.

True behaalde eerder al het ISO-9001 certificaat voor kwaliteitsmanagement en het ISO-27001 certificaat voor informatiebeveiliging. True is vanaf heden één van de weinige hosting providers in Nederland die gecertificeerd zijn voor zowel de 27001 als de 9001 norm en haar bedrijfsvoering tevens heeft ingericht volgens ISO-14001.

Milieuaspecten

True heeft verschillende milieuaspecten geïdentificeerd waar men zich op zal focussen om verbeterslagen te realiseren:

  • Besparing energieverbruik kantoor (per FTE) realiseren
  • Besparing CO2 uitstoot kantoor & datacenter realiseren
  • Milieubesparing door correcte afvalscheiding en recycling
  • Een duurzaam inkoopbeleid hanteren, door milieuaspecten zichtbaar mee te laten rekenen in RFP trajecten met (toekomstige) leveranciers
  • Blijvend voldoen aan milieugerelateerde wet- en regelgeving

True heeft een statement opgesteld over hoe wij tegen de volgende zaken aankijken: kwaliteit, informatiebeveiliging, service, milieu en arbeidsomstandigheden. Download hiernaast het True Statement in PDF-formaat.

Vertel ons hoe we kunnen bijdragen aan het slimmer inrichten van uw digitale landschap

Bel 0800 - BEL TRUE of laat ons contact opnemen met u.
Vertel over uw uitdagingen en verstuur ons een e-mail.
Stel uw vraag direct aan een van onze specialisten via de chat.

Vertel ons uw uitdagingen

Vul onderstaand formulier in om direct met True in contact te komen.