Groene Hosting: Duurzaam en verantwoord ondernemen

Bijdragen aan het behoud van onze leefomgeving door op een verantwoorde manier om te gaan met energie, mens en middelen

Duurzaam en verantwoord ondernemen begint voor ons bij het nemen van verantwoordelijkheid in de keuzes die wij maken. De basis voor die verantwoordelijkheid komt tot uiting in de keuzes die wij gemaakt hebben bij het opstellen van het interne beleid om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten. Zo streeft True onder meer naar continue verbetering op de besparing van het energieverbruik per FTE, het reduceren van de CO2-uitstoot van zowel ons kantoor als datacenter en het op een juiste manier scheiden en recyclen van afval. Door deze aspecten meetbaar te maken en periodiek te evalueren brengen we ons duurzaamheidsbeleid naar een steeds hoger niveau.

Groene hosting

Groene hosting

Ook bij de keuzes voor onze leveranciers houden wij rekening met onze visie op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben wij een bewuste keuze gemaakt op het gebied van groene energie en nemen daarom alleen energie af die is opgewekt uit duurzame bronnen. Daarnaast worden onze datacentra ook voorzien van groene energie.

Groene Energiecertificaat Nuon

Een groencertificaat, wat ook wel Garantie van Oorsprong (GvO) wordt genoemd is het bewijs dat de energieproducent krijgt voor groene stroom die duurzaam is opgewekt.

Statement datacenter

Onze datacenter locaties zijn van een toonaangevende wereldwijde leverancier van datacenteroplossingen met in totaal meer dan 280 faciliteiten verspreid over vier continenten. Deze leverancer raakt elk aspect van de wereldwijde digitale markt en maakt een energiezuiniger en productiever internet mogelijk.

True heeft een statement opgesteld over hoe wij tegen de volgende zaken aankijken: kwaliteit, informatiebeveiliging, service, milieu en arbeidsomstandigheden. Download hiernaast het True Statement in PDF-formaat.