Privacyverklaring

Bij het gebruik van onze websites en het invullen van contactformulieren laat je bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. Privacy is voor ons belangrijk, zo worden de (persoons)gegevens door True zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dit houdt o.a in dat wij:

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (middels deze privacyverklaring);
• je allereerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin dit vereist is;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij jouw gegevens delen maken we afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• jouw rechten respecteren zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contactgegevens.

Lees ook ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

Privacyverklaring van onze websites

Websites

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites:

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites en het invullen van contactformulieren laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens uitsluitend voor het beoogde doel waarvoor je deze achterlaat. Dat kunnen soms persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij persoonsgegevens van jou verwerken. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken vind je hieronder per onderwerp beschreven.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

• om jou de mogelijkheid te bieden offertes via onze websites aan te vragen;
• om jouw vragen per e-mail, via chat of telefonisch te kunnen beantwoorden;
• om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze websites (zie ook het kopje profilering);
• om met jou te communiceren door middel van het verzenden van e-mails;
• om jouw sollicitatie goed te kunnen behandelen;
• om met jou te communiceren via tickets, zoals op TrueCare.

Overige doeleinden:

  • om onze websites te verbeteren;
  • om onze diensten te verbeteren.

De doeleinden worden hieronder nader toegelicht.

Gronden van de gegevensverwerking

Het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één van de volgende gronden:

  • Je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en onze dienstverlening.
  • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.
  • Er is een wettelijke plicht tot het verwerken van jouw gegevens, waaraan wij moeten voldoen.

Solliciteren bij True

Via onze website www.werkenbijtrue.nl kun je reageren op openstaande vacatures of een open sollicitatie versturen. Wij kunnen je vragen om nodige informatie te verstrekken zoals je NAW-gegevens, telefoonnummer, CV, VOG, cijferlijsten, diploma’s, motivatiebrief en eventueel referenties.

Onderdeel van de sollicitatieprocedure kan zijn dat (online) openbaar toegankelijke informatie over jou opgezocht kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan social-media profielen.

Als wij hulp nodig hebben van Recruitee (het bedrijf dat recruitment voor ons regelt) in het kader van jouw sollicitatie kan het zijn dat we jouw gegevens naar hen doorsturen.

Contactpagina

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen (voor offertes) doen. Hiervoor gebruiken wij je voornaam, achternaam, telefoonnummer (optioneel), (zakelijk) e-mailadres, bedrijfsnaam en overige informatie die je zelf invult.

Nieuwsbrief

Op onze website kan je, je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvang je maandelijks een e-mail waarin we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en blijf je op de hoogte van onze diensten, aanbiedingen en producten. Hiervoor gebruiken wij je voornaam, achternaam en (zakelijk) e-mailadres. Je kan het abonnement op ieder moment opzeggen, door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Chatten met True

Onze website heeft een chatfunctie. Voordat je met True kunt chatten hebben wij jouw naam, (zakelijk) e-mailadres en telefoonnummer nodig.

Enquêtes

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan gebruiken voor de levering van de diensten, zoals afhandelen van de facturatie, het informeren over de status van de dienstverlening en het leveren van hardware.

Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Afhandelen bestellen en leveren diensten

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan gebruiken voor de levering van de diensten, zoals afhandelen van de facturatie, het informeren over de status van de dienstverlening en het leveren van hardware.

Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Toegang portaal

Met ons TrueCare portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf je gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.
Hiervoor gebruiken wij je voornaam, achternaam, telefoonnummer (optioneel) en zakelijk e-mailadres.

Hiervoor gebruiken wij je voornaam, achternaam, telefoonnummer (optioneel) en zakelijk e-mailadres.

Marketing

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij zowel per e-mail als via social media. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Toegang fysieke locaties

In bepaalde gevallen geven wij toegang tot onze fysieke locaties. Dit kunnen onze kantoren zijn of bijvoorbeeld het datacenter.

Zo houden wij een digitaal bezoekerslogboek bij als je ons kantoor bezoekt, hierbij vragen wij je naam en e-mailadres. Verder zijn de datacenters beveiligd door middel van camerabewaking en dien je je bij bezoek aan het datacenter te identificeren.

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens ingevuld in een contactformulier met je surfgedrag op onze website) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden.

Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses. Ook onze e-mails kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Zo wordt er voorkomen dat jij content te zien krijgt of informatie toegestuurd krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Wil je meer weten over cookies? Lees ons cookiebeleid.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren, de nieuwsbrief toe te sturen of bijvoorbeeld de sollicitatie af te handelen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, om gebruik te kunnen maken van de diensten waarmee bovenstaand gedefinieerde doeleinden gerealiseerd kunnen worden.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Doorgifte buiten en de EU

Facebook, LinkedIn en Instagram verzenden informatie, slaan informatie op en dragen informatie over aan de Verenigde Staten. Facebook en Instagram maken gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten om aan passende waarborgen te voldoen. LinkedIn baseert zich op het EU-VS Privacy Shield. Twitter, YouTube, Google Plus en Gravatar hebben soortgelijke maatregelen genomen. Voor meer informatie raden we je aan de privacyverklaringen van deze partijen bekijken.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen ons best doen websitebezoekers, klanten en prospects altijd van deze wijzigingen op de hoogte te houden. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen en te kijken naar de datum bovenin de privacyverklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten van betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

• Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
• Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
• Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
• Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Je kunt contact opnemen via de contactpagina van onze website als je een verzoek hebt met betrekking tot je gegevens. Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. De termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit persoonsgegevens

Zie voor de meest recente contactgegevens onze contactpagina.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 november 2019.

Vertel ons hoe we kunnen bijdragen aan het slimmer inrichten van uw digitale landschap

Bel 0800 - BEL TRUE of laat ons contact opnemen met u.
Vertel over uw uitdagingen en verstuur ons een e-mail.
Stel uw vraag direct aan een van onze specialisten via de chat.