Responsible Disclosure Statement

Bij True vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. We maken gebruik van Zerocopter, een extern platform waar u de melding kunt plaatsen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te beschermen.

Responsible Disclosure Statement voor hosting en dienstverlening True BV

Wij vragen u om:

 • uw bevinding toe te sturen via de volgende URL: https://app.zerocopter.com/nl/rd/c98bc4ba-2aed-4ffc-a7a9-72ac53bfbb39;
 • het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen, of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 • voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven u om:

 • binnen 5 dagen te reageren op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • geen juridische stappen te nemen als u zich houdt aan de door ons gestelde voorwaarden betreffende de melding;
 • uw melding vertrouwelijk te behandelen en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • u op de hoogte te houden van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker in berichtgeving over het gemelde probleem;
 • zo snel mogelijk het probleem op te lossen;
 • betrokken te zijn bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Haal ook het maximale uit je online wereld.
Bel ons op 020 305 97 50 of laat ons contact opnemen met jou.