FinTech meet-up: technologie voor de toekomst van online banking

FinTech Meet-up bij True over AI voor online banking
FinTech Meet-up bij True over AI voor online banking
Home / Blog & Nieuws / News / FinTech meet-up: technologie voor de toekomst van online banking
Klaar voor de digitale financiële toekomst? Tijdens de FinTech Meet-up van True, Microsoft en Iquality eind juni kwamen gelijkgestemden samen om inzichten op te doen over AI, de klantervaring, cloud native technologie voor FinTech en 100% online banking in de cloud. In deze blog highlighten we een aantal inzichten na een geweldige meet-up!

Innovaties zoals AI zijn helemaal niet zo nieuw

Is AI een recente uitvinding? Niet helemaal, zo gaf Maud Zaal, ISV Customer Program Manager, Microsoft, mee: AI is al in 1956 uitgevonden! Pas later zijn daar Machine Learning (ML) en Deep Learning bijgekomen. Uiteraard hebben we vooral het afgelopen (half)jaar een enorme snelle adoptie van AI gezien. Maar hoe moeten we dat zien, als we niet weten waar het heen gaat? Daarvoor gaf Maud de vergelijking met de komst van de drukpers mee. Een enorme snelle verandering, waarmee het aantal boeken dat geproduceerd kon worden, significant toe nam. Alleen: wie leest het, en kan het lezen? Een dergelijke snelle innovatie staat of valt met de adoptie en het gebruik 😉

Vernieuwing brengt ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Hoe begrens je AI? Wanneer heeft een mens de controle en wanneer een computer? Hoe is een beslissing genomen en op welke manier leg je dat uit aan betrokkenen? Het is een lopende discussie in de AI community en daarbuiten.

Hoe kun je de beslissing van AI uitleggen?

Met de vragen over uitlegbaarheid van AI gaf Maud het stokje door aan Maarten Stolk, mede-oprichter van Deeploy. Deeploy is een platform voor het deployen, controleren en uitleggen van AI, om op een verantwoordbare en uitlegbare manier met AI te werken. We zien steeds meer AI in ons werk terug. Denk voor Finance AI aan inzicht in betaalgedrag of transactie-monitoring.

Alleen: over welke informatie mag een model beschikken? En mag een model een besluit nemen voor een klant? Daarvoor moeten er oplossingen zijn om AI op een verantwoorde manier te gebruiken. Dat betekent een brug slaan tussen het ontwikkelen van AI en het accepteren en goedkeuren van gebruik van AI in de praktijk. Eerst begrijpen wat er gebeurt, beginnen met analyseren, dan pas een beslissingsmodel maken. En zorg dat er een mens in het proces zit, voor menselijke regie en controle.

Twee cruciale punten: als eerste uitlegbaarheid. Je eindklant of consument moet begrijpen hoe een AI-beslissing tot stand is gekomen. Geef bijvoorbeeld variabelen aan op basis waarvan een transactie is aangemerkt. Leg het simpel en begrijpelijk uit. Op basis waarvan is een beslissing genomen? Vanuit daar kun je ook terug naar de vraag met welke methodes je de uitlegbaarheid kan aangeven.

En als tweede: een feedbackloop is cruciaal, vooral feedback op individuele voorspellingen. Dat zorgt er voor dat je op een natuurlijke manier controle houdt. Ook leert je AI model erdoor en verbetert dat het model. Monitoring, alert, een audit rail, en wie eigenaar is, horen daarbij om het transparant te maken. Binnen en buiten je organisatie.

Laat digitale infrastructuur voor je FinTech applicatie werken!

Waar een groot deel van de middag over bijna magische onderwerpen als AI ging, sprak Daniel de Groot, Chief Commercial Officer bij True, over het fundament van AI en alle applicaties die daarmee worden ontwikkeld: je digitale infrastructuur. Hoe zorgt deze infrastructuur ervoor dat je wendbaar bent als organisatie, zodat je op FinTech trends kunt inspelen? Zorg dat hosting voor je gaat werken!

Een sterke digitale infrastructuur en cloud native technologieën kunnen je helpen om snel op trends in te spelen. Een idee van vanochtend nog vanmiddag kunnen releasen. Zeg je cloud native, dan kun je niet om Kubernetes heen. Dit platform geeft developers veel meer mogelijkheden. Kubernetes helpt je om al je containers te managen en te zorgen voor bijvoorbeeld networking, storage en security daar omheen. Alleen is het geheel complex, vergt het onderhoud en er is steeds meer en nieuwe kennis nodig. Een partner als True helpt je bij deze complexiteit en bij beheer & onderhoud. Kunnen je developers zich weer op hun releases focussen!

Net als bij AI geldt bij een goede digitale infrastructuur de vraag: wat wil je met de technologie? Welke keuzes maak je en hoe ga je daarmee om? Wat accepteer je wel en niet, tegen welke voordelen en verantwoordelijkheden? Een heel grote tip: neem security vanaf dag 1 direct mee, zodat je business blijft draaien. En een nog grotere tip: doe het niet alleen: deel kennis en expertise, en haal dat ook bij een partner op. Zo kun je ook die laatste 20% uit je platform halen of juist benutten voor je verdere groei. Laat zorgen over beheer van infrastructuur je niet afleiden van je focus: development van je site of webapplicatie!

Losse componenten, verenigd tot één, voor een uitzonderlijke klantervaring

Van mysterieus en een sterk fundament naar krachtige woorden van John van Beek, managing partner en mede-oprichter van Iquality. Met digitale oplossingen voor online banking kun je als bedrijf krachtig zijn, om onze economie en manier van leven te transformeren. Als we het goed inzetten, levert het innovatie, luxe, gemak en snelheid op. Tegelijk, ook hier, het onbekende: hoe ga je AI uitleggen, nieuwe technologieën die zich dagelijks ontwikkelen, de sterker wordende focus op security.

Gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid zijn cruciaal om met je digitale diensten in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. John gaf daar als voorbeeld mee het gebruik van Composable Digital Platform Experience, oftewel: het optimaliseren van de journey van je klant over ál je systemen heen.

Een tweede voorbeeld om te gebruiken: Packaged Business Capabilities. Je beschikt niet meer over één systeem dat alles kan, maar werkt met een tech stack. Vanuit de beleving van de klant kijk je wat nodig is, en zet je verschillende losse delen van systemen en tools in. Die zijn vervolgens aan elkaar gekoppeld. Alleen: hoe breng je dit bij elkaar en laat je er mensen gebruik van maken? Denk aan personalisatie, aandacht voor details en een uitzonderlijke klantenservice. Kijken vanuit het perspectief van je klant, mogelijk zelf letterlijk kijken! Tools zijn namelijk krachtige hulpmiddelen, alleen zit de magie in het bieden van die perfecte klantbeleving.

LeasePlan Bank: best practice over hoe 100% online banking in de cloud werkt

De afsluiting van de middag lag in handen van Sander Frons, Directeur LeasePlan Bank, en Faten Zaghloul, Head of Marketing LeasePlan Bank. LeasePlan Bank biedt 100% online banking in de cloud. Alle dienstverlening is compleet digitaal en de bank biedt alleen maar spaarproducten. De missie van LeasePlan Bank? Online sparen en je spaargeld beheren zo inspirerend en makkelijk mogelijk maken. Om dat te bereiken, moet de ICT-basis op orde zijn. Een stabiele omgeving, een nauwe samenwerking met leveranciers, continue doorontwikkeling in sprints, schaalbaarheid, en aanbieden van diensten tegen een goede prijs. Dat zien Sander en Faten als basis waardoor LeasePlan Bank kan inspelen op veranderingen in de markt.

Als het gaat om AI, wat kun je daarmee als 100% online bank? Faten geeft drie gebieden mee: bij de onboarding, customer support, en informatiebeveiliging. Bij onboarding kan het bijvoorbeeld gaan om een snel en makkelijk proces voor je klant. Met bijvoorbeeld een volledig geautomatiseerd identificatie- en verificatieproces. Customer support is een uitdagend gebied voor een groeiende bank! Je wilt iedereen in je groeiende klantenbase nog steeds goed en snel antwoorden. Daar biedt een geautomatiseerde oplossing in de vorm van een conversational AI tool een oplossing, bijvoorbeeld door deze te richten op de 15 meest voorkomende klantreizen. AI genereert hierbij niet alleen het antwoord, maar de tool checkt ook de context en het sentiment, om te weten naar welke kant het antwoord moet voor de intentie van de klant. Voor informatiebeveiliging kan het gaan om risk assessments, compliance monitoring en financial forecasting.

De belangrijkste take aways van Sander en Faten: ga niet aan de slag met AI om het “AI doen”, maar begin met een duidelijk probleem en doelstelling. Alleen op die manier vormt het een werkbare oplossing. De infrastructuur van je IT moet stabiel en schaalbaar zijn. Uiteraard moet je data als voeding voor je AI op orde hebben en de kwaliteit ervan hooghouden. En zorg voor menselijke betrokkenheid, om regie over het model te houden en het model te verbeteren.

Daniëlle van Gils
Content Marketeer
Categorieën: Cloud native, News