Van DevOps naar product-gebaseerde groei

DevOps vervangen met product teams
DevOps vervangen met product teams
Home / Blog & Nieuws / Applicatie-ontwikkeling / Van DevOps naar product-gebaseerde groei

DevOps is een populaire aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe innovaties. Steeds vaker komen bedrijven echter tot de conclusie dat DevOps niet altijd tot het best mogelijke product leidt. Er is dan ook een verschuiving gaande van DevOps naar geïntegreerde product teams en een bredere trend: het realiseren van product-gebaseerde groei. Wat levert dit voor voordelen op en hoe kan jouw organisatie hiervan profiteren?

📖 Leestijd: 5 minuten

Wat is DevOps?

Bij DevOps werken ontwikkelaars nauw samen met operationele teams. Beide kennen hun eigen belangen. Waar ontwikkelaars vooral zo snel en foutloos mogelijk een nieuwe applicatie of functionaliteit beschikbaar willen maken, is voor het systeembeheerders vooral van belang dat systemen optimaal presteren, stabiel en veilig zijn. Deze belangen kunnen met elkaar botsen. Steeds meer organisaties lopen tegen de beperkingen van DevOps aan. Zo blijkt het versnellen van initiatieven vaak lastig met het oog op het beheren van de complexiteit en risico’s die hierbij komen kijken. Bedrijven kijken dan ook in toenemende mate naar alternatieve ontwikkelmethoden.

Alle expertises in één geïntegreerd team

Product-gebaseerde groeistrategie kan uitkomst bieden. Een dergelijk team omvat alle expertises die gedurende de ontwikkellevenscyclus bij een project betrokken zijn. Denk hierbij aan ontwikkelaars en operationele teams, maar ook aan project- en product managers, specialisten in kwaliteitsbewaking en UX-experts.

Lees ook: DevOps en Site Reliability Engineering

Waar infrastructuurteams services bouwen voor productteams, realiseren productteams op basis van deze services code gericht op gebruikers. Ieder productteam richt zich hierbij op zijn eigen onderdeel van het totale product. Denk hierbij aan een functionaliteit zoals inlogfunctie of een koppeling met een bepaald systeem.

Kenmerken van geïntegreerde productteams

Kenmerkend voor het werken met geïntegreerde productteams is dat ieder team verantwoordelijkheid draagt voor de beschikbaarheid en prestaties van zijn eigen ontwikkeling. Teams passen dan ook zelden services aan die de verantwoordelijkheid zijn van andere productteams. Deze verantwoordelijkheid kan teams extra onder druk zetten, maar leidt tegelijkertijd tot snellere innovatie en ontwikkelingen.

“Bij product-gebaseerde groei profiteert iedereen”

Zij kunnen zich immers volledig focussen op hun specifieke onderdeel van het project. Bij de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe functionaliteit is het begrijpen van de klant traditioneel de verantwoordelijkheid van de productowner. Bij geïntegreerde productteams is dit anders. Alle teamleden moeten goed bekend zijn met de wensen, behoeften en eisen van gebruikers. Alle betrokkenen weten wat het team én de organisatie als geheel wilt realiseren, waarmee het volledige team aan een gezamenlijk doel werkt.

Product-gebaseerde groei

Werken met geïntegreerde productteams sluit aan bij een product-gebaseerde groeistrategie. Bij een dergelijke strategie zetten bedrijven hun product – doorgaans aangeboden via een Software-as-a-Service (SaaS)-model – in als middel voor het aantrekken van nieuwe klanten, activeren van hun doelgroep en vasthouden van bestaande klanten. Een groot aantal praktijkvoorbeelden zijn beschikbaar, zoals Dropbox of Slack. Het lezen van een uitgebreide whitepaper is niet nodig voordat je met deze oplossingen aan de slag kunt. Je ziet het product met eigen ogen in actie en ervaart zelf de voordelen. Dit maakt een upgrade naar een betaalde versie een voor de hand liggende keuze.

Ga naar Software as a Service en vraag een gesprek aan

Het product staat bij product-gebaseerde groei dus centraal. Ieder team binnen jouw organisatie maakt gebruik van dit product bij het uitvoeren van zijn werk. Een marketingteam creëert bijvoorbeeld met behulp van het product extra vraag vanuit klanten, terwijl de salesafdeling met behulp van het product leads omzet in klanten.

Hoe kom je van DevOps naar product-gebaseerde groei?

Zoals eerder opgemerkt dragen geïntegreerde productteams ieder de verantwoordelijkheid over hun eigen stukje van het project, wat snellere innovatie en ontwikkeling mogelijk maakt. Deze werkwijze vereist echter wel een omschakeling en andere mindset. Aandachtspunten zijn onder meer:

Elkaars taal spreken

Binnen een geïntegreerd productteam zijn allerlei expertises met uiteenlopende achtergronden betrokken. Het is van belang dat alle betrokken partijen elkaars taal spreken en begrijpelijk met elkaar communiceren. Niet alleen versnelt dit de ontwikkeling van onderdelen van het product en het product als geheel. Dit voorkomt frustratie en vergroot de tevredenheid over het eindresultaat.

Automatisering en zelfservice

Bij product-gebaseerde groei verkoopt een product in feite zichzelf. Gebruikers kunnen doorgaans gratis gebruik maken van het product en zo de voordelen zelf ervaren. Dit moet hen overtuigen tot een overstap naar de betaalde variant van het product. Belangrijk is dan ook dat gebruikers probleem- en moeiteloos aan de slag kunnen met het product en eventuele drempels zoveel mogelijk worden weggenomen. Gebruikers moeten bijvoorbeeld zonder tussenkomst van medewerkers het product kunnen omarmen. Een geautomatiseerde uitrol en zelfservicefunctionaliteiten zijn dan ook van cruciaal belang.

Waarde vroegtijdig aantonen

Door het vroegtijdig zichtbaar maken van de toegevoegde waarde die het product levert voor individuele teamleden en hun afdeling vergroot je de betrokkenheid bij de ontwikkeling. Teamleden zien immers direct hoe hun eigen vakgebied profiteert, waardoor zij sneller bereid zijn tot het investeren van tijd en aandacht in het project.

Silo’s afbreken

DevOps teams breken traditionele ontwikkel- en operationele silo’s af. Hierbij creëren zij vaak echter onbewust hun eigen nieuwe DevOps silos. Wie met geïntegreerde productteams en product-gebaseerde groei aan de slag wilt, moet deze DevOps silos afbreken. Zo kunnen silo’s ertoe leiden dat een product door de marketingafdeling anders wordt voorgesteld dan in de praktijk het geval blijkt te zijn. Dit kan tot frustratie leiden bij gebruikers die op basis van deze marketinguitingen een oplossing omarmen. Silo’s passen dan ook niet bij product-gebaseerde groei.

Wie inzet op product-gebaseerde groei laat de waarde die zijn product levert een veel grotere rol spelen in het beheer van de levenscyclus. Of het nu gaat om de ontwikkeling van nieuwe features, de keuze voor bepaalde marketinguitingen of de vormgeving van de gebruikersinterface: het leveren van waarde voor jouw klanten met het product staat centraal. Bij product-gebaseerde groei profiteert iedereen: klanten beschikken over een product dat meer toegevoegde waarde levert en beter aansluit op hun wensen, terwijl jij een product aanbiedt dat zichzelf verkoopt.

Geïntegreerde productteams binnen jouw organisatie

Benieuwd wat product-gebaseerde groei en geïntegreerde productteams binnen jouw organisatie voor voordelen kunnen opleveren? Hoe kun je hiermee aan de slag? Wij denken graag met je mee. Neem contact met ons op en vraag een gesprek aan. Bekijk daarnaast onze website voor meer informatie over product-gebaseerde groei en uitdagingen waar je bij de ontwikkeling en het beheer van SaaS-applicaties tegenaan kunt lopen.

True Ligan
Managed hosting sinds 2000