>
<
Nederlandse webbureaus

Hostingprovider technologiepartner nummer één van bureau nieuwe stijl
PERSBERICHT
Amsterdam, 19 augustus 2014 – Het traditionele webbureau verliest in rap tempo terrein. Verreweg de meeste Nederlandse webbureaus profileren zich tegenwoordig als fullservice-bureau. Dit komt naar voren uit een onderzoek dat onlangs in opdracht van managed hostingprovider True is uitgevoerd door marktonderzoekbureau The METISfiles. Hostingproviders blijken de belangrijkste technologiepartners van de bureaus nieuwe stijl te zijn, terwijl gebrek aan gekwalificeerd personeel als de voornaamste belemmering voor groei wordt gezien.
Marktverkenning
The METISfiles heeft vastgesteld dat er op dit ogenblik minstens vierhonderd webbureaus in Nederland actief zijn, die gezamenlijk een omzet van tenminste 550 miljoen euro per jaar genereren. Het onderzoek is gehouden onder 368 van deze Nederlandse webbureaus. In totaal hebben 108 respondenten (29%), verdeeld over 96 bureaus, de vragenlijst ingevuld. Bijna alle respondenten hebben een managementfunctie (87%), het gros daarvan is CEO (58%). Driekwart van de onderzochte bureaus (74%) telt meer dan tien medewerkers.

Floris Vlasveld van Inspire

Bij het ontwikkelen van innovatieve technologische oplossingen, zoals webapplicaties en mobiele apps, komt heel wat kijken. Zeker bij complexe projecten is het succes van veel verschillende factoren afhankelijk. In dit artikel zet Floris Vlasveld van Inspire 5 tips op een rij waarmee je de kans op een succesvol verloop van jouw innovatieve technologieproject flink kunt vergroten.
1. Stel de gebruiker centraal
Niet voor niets tip nummer 1: betrek gebruikers zo veel en zo vroeg mogelijk bij de realisatie van je oplossing. Immers, als eigen ideeën en wensen niet of onvoldoende worden getoetst dan leiden verkeerde aannames tot foute beslissingen en neemt de kans op falen toe. Technologie die technisch perfect in elkaar zit, maar geen aansluiting vindt bij gebruikers is uiteindelijk waardeloos. Of zoals Jakob Nielsen het ooit zei: “Bad usability equals no customers.”
Het is lange tijd de trend geweest om zo veel mogelijk functies in een softwarepakket te stoppen. Apps voor

Martin van Multrix en Menno van True voor HQ van True

In maart van dit jaar werd bekendgemaakt dat cloud serviceprovider Multrix en managed hostingprovider True zusjes waren geworden. Ze kregen een gezamenlijke ‘vader’, namelijk Broad Horizon. Twee bedrijven met een eigen gezicht, eigen diensten en eigen klanten. Twee bedrijven met mogelijkheden en groeiperspectief. Kortom, twee bedrijven die samen een toekomst hebben. Martin Bergonje (links op de foto), algemeen directeur Multrix, en Menno Hilarius (rechts op de foto), Sales Operations Manager bij True, blikken terug op de afgelopen maanden en nemen een kijkje in de toekomst.
Introductie Martin Bergonje
“Mijn naam is Martin Bergonje, geboren in Den Haag op 12 december 1961. Na de mavo en de havo heb ik tijdens mijn diensttijd vwo Wi en Natuurkunde gedaan, om na mijn diensttijd de HTS-Werktuigbouwkunde te gaan doen. In 1984 ben ik afgestudeerd in Robotica. Ik heb onder andere gewerkt bij Getronics, Libertel (Vodafone) en de laatste 10 jaar, voordat ik bij Multrix begon,

ISO 27001:2013 certificaat

Op 25 september 2013 is er een nieuwe versie van de ISO 27001-norm voor informatiebeveiliging gepubliceerd: ISO 27001:2013. Dit betekent dat alle bedrijven die in het bezit zijn van de oude ISO-27001:2005-normering de komende jaren moeten voldoen aan deze nieuwe standaard. De afgelopen maanden heeft True er alles aan gedaan om de nieuwe norm binnen de organisatie te implementeren. Om die reden hebben we onlangs bezoek gekregen van de auditors van Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). En met goed gevolg. True is als een van de eerste partijen in Nederland gecertificeerd voor ISO 27001:2013.
Continu beleid informatiebeveiliging
Met ISO 27001 geeft een bedrijf aan alle risico’s op het gebied van informatiebeveiliging in kaart te hebben gebracht. Daarnaast geeft het aan dat er over de risico’s is nagedacht en dat er passende maatregelen zijn getroffen. Klanten weten daardoor dat er een garantie is dat data op adequate wijze wordt beveiligd en dat er

CakeFest conference Madrid

Het jaarlijkse event CakeFest vindt dit jaar plaats van donderdag 21 tot en met zondag 24 augustus in de Spaanse hoofdstad Madrid. Vier dagen lang worden er workshops gegeven en lezingen gehouden die met name gaan over het CakePHP webapplicatieframework. CakePHP-ontwikkelaars van over de hele wereld komen op deze dagen bij elkaar om kennis te delen en te luisteren naar interessante sprekers. Renan, Fahad en Emerson zijn de 3 gelukkige uitverkorenen die namens True mogen deelnemen aan CakeFest.
Wat is CakePHP?
CakePHP (2005) is een opensource webapplicatieframework dat is geschreven in de programmeertaal PHP. Het framework is gebaseerd op MVC (Model – View – Controller), wat ertoe bijdraagt dat ontwikkelaars goede apps zonder al te veel moeite en met relatief weinig coderen, kunnen bouwen. Ook True maakt gebruik van het CakePHP-framework. Renan Gonçalves is CakePHP Core Developer en werkt bij True: “True maakt gebruik van het CakePHP-framework voor onder andere ons administratiesysteem,

sponsoring in de dancescene

Dance is aangewezen als topsector binnen de creatieve industrie. Een branche die flink in de lift zit en uithangbord is geworden voor de Nederlandse economie. En dat is te zien aan de groeiende interesse die bedrijven tonen om hun merk aan deze evenementen te verbinden.
True host al jaren de eventsites van onder andere ID&T, Awakenings en het Amsterdam Dance Event (ADE). Reden voor Projectdance & DJ Mag om ons te vragen naar het waarom. Hieronder het interview met onder andere Olaf van Veen die als business development manager dance-organisaties adviseerde hoe om te gaan met de stromen bezoekers die ook online dance-events in steeds grotere getalen bezochten de afgelopen jaren.
Sponsoring
‘Nee joh, ik denk dat het veel meer is dan 5 miljoen!’ reageert Pascal Stolk (42, makkelijke prater, houseliefhebber van het eerste uur en man achter het succes van de Heineken Star Club)  op de stelling van Ad Maatjens. Maatjens, oprichter