Common Ground: constante innovatie voor overheidsvernieuwing

Common Ground overheidsinitiatief
Common Ground overheidsinitiatief
Home / Blog & Nieuws / Cloud / Common Ground: constante innovatie voor overheidsvernieuwing

Als je aan gemeenten denkt, dan heeft de eerste associatie die bij je opkomt waarschijnlijk niets te maken met technologische vernieuwing. En toch wordt er meer geïnnoveerd in het gemeentelijke landschap dan je waarschijnlijk vermoedt. Het initiatief Common Ground is daar een goed voorbeeld van. Bij True kijken we vol fascinatie naar dit initiatief, dat met name bedoeld is om op een moderne manier met big data om te gaan en snel en op een flexibele manier informatievoorziening uit te wisselen tussen gemeenten – en daarmee de burger beter te bedienen.

 

Wat is Common Ground?

Steeds meer Nederlandse gemeenten hebben behoefte om op een moderne manier gegevens uit te wisselen. Het huidige stelsel maakt het namelijk lastig om snel en flexibel nieuwe innovaties te implementeren, of om bijvoorbeeld te voldoen aan veranderende privacywetgeving en efficiënte omgang met data. De veroorzaker hiervan is vaak een verouderd applicatielandschap waarbij bijvoorbeeld gebruikt wordt gemaakt van closed-source software , verouderde software die moeilijke te migreren is naar de cloud en kennisgebrek met betrekking tot cloud-native software en architectuur.

Omdat dit een probleem is dat bij meerdere gemeenten speelt, is Common Ground ontstaan. Dit vernieuwingsinitiatief richt zich op de hervorming van gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier met gegevens om te gaan. In de basis is het uitgangspunt is dat data losgekoppeld wordt van applicaties, waardoor deze niet meer centraal wordt opgeslagen of gekopieerd.

 

Incubator voor overheidsorganisaties

Binnen gemeenten, overheidsorganisaties en verschillende marktpartijen zijn er meerdere teams die aan de slag zijn gegaan met de principes van Common Ground. Denk aan teams die bijvoorbeeld werken aan het beschikbaar maken van API’s of aan teams die cloud-native applicaties ontwikkelen die eenvoudig en snel geïmplementeerd kunnen worden.

Een van de teams is bijvoorbeeld bezig om een virtuele assistent te ontwikkelen die inzetbaar is voor 17 miljoen mensen. Een ander team gebruikt het Common Ground initiatief om een Huwelijksplanner te maken.

Je kunt Common Ground misschien het best omschrijven als een soort start-up incubator voor overheidsinstanties, waarbij teams niet geremd worden door bestaande software- en architectuurkeuzes.

 

De uitgangspunten van Common Ground

Common Ground bestaat uit een drietal overkoepelende principes: samenwerkingsprincipes, architectuurprincipes en realisatieprincipes.

Bij samenwerkingsprincipes doelt Common Ground op het samenwerken tussen de verschillende gemeenten, waarbij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten vaak) als koepelorganisatie vaak een helpende hand biedt. Niets wordt echter geforceerd, want gemeenten kunnen zelf bepalen in welk tempo zij werken en de Common Ground principes volgen. Daarbij wordt op de agile manier gewerkt – in korte cycli, reviewen, verbeteren en daar allen van te leren.

De architectuurprincipes van Common Ground gaan over het afbakenen van hoe de software wordt ontwikkeld. Denk aan hoe wordt omgegaan met verschillende componenten en waarbij privacy en security integraal deel uit maken van de applicatie. Open is daarbij het sleutelwoord: wat met de data gebeurt en hoe processen werken vormt een solide basis.

De realisatieprincipes gaan over de ontwikkeling van de software. Een van de uitgangspunten is bijvoorbeeld ‘nieuw naast oud’, waarmee bedoeld wordt dat nieuwe, moderne cloudomgevingen naast oudere on-premise systemen komen te staan, waarbij de nieuwe cloudomgeving stap voor stap naar de oude over kan nemen. Maar ook gebruikmaken open-source en samen realiseren vanuit de Common Ground community is een van de uitgangspunten. Dit geeft gemeenten meer flexibiliteit, voorkomt een de zogenoemde ‘vendor-lock-in’ en draagt bij aan veilige, transparante en snelle uitwisseling van gegevens via de NLX.

 

Kubernetes en Common Ground

Een van de technologiestromingen die Common Ground breed accepteert is open-source én cloud-native. Over cloud-native hebben we het bij True wel vaker. Tools zoals Kubernetes en het ecosysteem daaromheen kun je onder cloud-native scharen. En laat Kubernetes nou net een van die technologieën zijn die je geregeld tegenkomt bij diverse Common Ground-initiatieven.

Neem bijvoorbeeld team Haven, een uniforme technische infrastructuur die op een veilige en stabiele manier software in Docker-containers kan draaien.
Het platform biedt gemeentes die hiervan gebruik willen maken vele voordelen, met name omdat het breed inzetbaar is. Doordat de infrastructuur gestandaardiseerd is kunnen ontwikkelaars binnen overheidsorganisaties sneller aan de slag met het aanbieden van applicaties zonder noodzaak tot vergaande technische implementatiekennis en daar zelf al te veel over na te denken.

 

Cloud-agnostisch

Het Kubernetes-platform Haven is cloud-agnostisch. Dat houdt onder andere in dat gemeentes sneller kunnen migreren van cloudplatform. Kiezen ze bijvoorbeeld eerst voor Google Cloud maar willen ze later liever overstappen naar Microsoft Azure? Dan is dat met het Haven platform mogelijk.

Haven fungeert als een soort ‘laag 0’, een fundament van alle lagen waaraan applicaties binnen Common Ground aan moeten voldoen. Maar omdat dit fundament zo flexibel is, kunnen deze applicaties snel de vernieuwingen doorvoeren die nodig zijn in het applicatielandschap van gemeentes.

Video: Het Kubernetes-platform Haven uitgelegd

 

True en Managed Kubernetes

Bij True kijken we vol enthousiasme naar ontwikkelingen zoals Common Ground en Haven, omdat we zien dat dit soort innovatieve initiatieven vaak echt werken. In de ruim drie jaar dat we nu Managed Kubernetes aanbieden zien we diverse trends voorbijkomen en het ziet ernaar uit dat de overheid ze met deze initiatieven allemaal aantikt. Wij zijn fan!

We zien dat klanten die tijden innoveren in nieuwe technologieën zoals cloud-native infrastructuur, microservices en Kubernetes wendbaarder zijn. Zij kunnen blijven ontwikkelen, innoveren en groeien. Als de Kubernetes-omgeving dan bij True beheerd wordt afgenomen, hoeven zij hier bovendien zelf geen lange en zware leercurve door te gaan om deze toch wel complexe technologieën eigen te maken.

Voor meer informatie over het Haven platform, zie de website van Common Ground. Hier vind je meer informatie over de Kubernetes dienst van True.

Foto: Andrea Piacquadio