Gebrek aan kennis de grootste belemmering voor digitale transformatie opdrachtgevers

Home / Blog & Nieuws / News / Gebrek aan kennis de grootste belemmering voor digitale transformatie opdrachtgevers

Onderzoeksresultaat: specialisatie steeds belangrijker bij digital agencies

PERSBERICHT

Amsterdam, 1 juli 2015 – Het jaarlijkse onderzoek onder digital agencies, uitgevoerd door The METISfiles, in opdracht van managed hostingprovider True laat zien dat Nederlandse organisaties te weinig kennis hebben hoe zich digitaal te transformeren. Opdrachtgevers verwachten steeds vaker dat digital agencies hierin een strategische rol spelen. Volgens digital agencies in Nederland zijn opdrachtgevers zelf niet voldoende uit- en toegerust om de digitale transformatie te kunnen realiseren vanwege een gebrek aan kennis en verouderde IT-systemen.

Hoewel digital agencies van origine werden ingezet voor het ontwikkelen van webdiensten, blijken opdrachtgevers steeds hogere verwachtingen te hebben. De nadruk is verschoven naar het zijn van een strategische partner, waardoor de oorspronkelijke definitie van een digital agency is veranderd. Design/creatie en webdesign worden bij de agencies voornamelijk in-house aangeboden, terwijl andere disciplines, zoals: hosting, social media, SEO/SEA en mobiele softwareontwikkeling door de agencies grotendeels worden uitbesteed aan gespecialiseerde partners.

Gebrek aan kennis bij opdrachtgevers en tekort aan gekwalificeerd personeel bij agencies

De verschuiving naar de vraag voor een strategischere rol van de digital agencies is te herleiden naar twee bepalende factoren. Uit het onderzoek blijkt dat het verbeteren van de customer experience en het verkrijgen van inzicht in de doelgroepen de hoogste prioriteit hebben bij opdrachtgevers van digital agencies. De opdrachtgevers vormen volgens de digital agencies zelf een belemmering in het proces om een versnelde digitale transformatie te ontwikkelen. Dit komt omdat zij onvoldoende kennis hebben van de vereisten om deze doelstellingen te bereiken. Digital agencies lopen daarnaast tegen het probleem aan dat het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel een steeds grotere uitdaging wordt; nu nog meer dan in 2014. Toen werd dezelfde conclusie getrokken op basis van het onderzoek onder een bestand van 378 digital agencies.

Verschuiving van fullservice naar specialisatie

Het percentage gespecialiseerde digital agencies is in een jaar tijd gestegen. Vorig jaar gaf 66% van de agencies aan een fullservice propositie te hanteren, ten opzichte van 26% van de agencies die zich als gespecialiseerde digital agency ziet. Dit jaar is dat aantal verschoven naar respectievelijk 45% fullservice en 41% gespecialiseerd. Derde partijen, zoals softwareontwikkelaars (30%) en online marketingbureaus (31%) spelen een steeds grotere rol voor de agencies. Bijna de helft van de ondervraagde agencies (45%) geeft aan dat hostingpartijen hun belangrijkste fulfillment-partners zijn.

Details onderzoeksrapport

Managed hostingprovider True onderzoekt elk jaar het dynamische digital agency landschap in Nederland. De meest recente ontwikkelingen worden in kaart gebracht, waarbij de relatie tussen opdrachtgevers, partners en digital agencies centraal staat. Van de 117 respondenten was 85% onderdeel van de directie/het managementteam. Het volledige rapport is te downloaden via www.webbureaus2015.nl

Kilian Drewel
Product Marketeer Cloud & Infra

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Schrijf u in voor de nieuwsbrief