Vier redenen waarom je niet meer om Kubernetes heen kan

Grootste voordelen overstappen naar Kubernetes
Grootste voordelen overstappen naar Kubernetes
Home / Blog & Nieuws / Cloud / Vier redenen waarom je niet meer om Kubernetes heen kan

Veel bedrijven overwegen de overstap naar Kubernetes maar zoeken naar concrete praktijkvoorbeelden. In ons e-book “Zes Kubernetes cases gebundeld” deelden we al zes cases met je van onder andere NU.nl, Zalando en Target. In deze blogpost beschrijven we vier redenen waarom je niet meer om Kubernetes heen kan.

1. IT-kosten optimaliseren

Kubernetes kan onder meer helpen bij het verlagen van de infrastructuurkosten indien je op schaal met containers werkt. Het containerorkestratieplatform verpakt apps op een slimme wijze, waardoor zij optimaal gebruik maken van beschikbare cloudcapaciteit en hardware. Kenmerkend hierbij is onder meer dynamische schaalbaarheid, waarbij de onderliggende infrastructuur automatisch schaalt. Zo kan je onder meer piekbelasting opvangen, zonder permanente overdimensionering van hardware en de daaruit voortvloeiende kosten.

Spotify is een voorbeeld van een bedrijf dat hiermee winst behaalt. De aanbieder van streaming muziek is een early adopter van microservice en Docker. Spotify maakte voorheen gebruik van een zelfontwikkeld containerorkestratieplatform genaamd Helios. De overstap naar Kubernetes verbeterde het CPU-gebruik met een factor twee tot drie, wat Spotify helpt bij het optimaliseren van zijn IT-kosten. Meer informatie is hier beschikbaar.

2. Beheer vereenvoudigen

De hoeveelheid applicaties waarvan een bedrijf gebruik maakt is soms fors. Het beheer van deze applicaties kan dan ook veel tijd in beslag nemen en veel complexiteit met zich meebrengen. Zeker bij grote bedrijven zijn al snel honderden applicaties in gebruik, die ieder uit vele microservices bestaan. Dit maakt het beheer hiervan een dagtaak.

Huawei, een wereldwijde speler in de markt voor telecomapparatuur, vereenvoudigt het beheer met behulp van cloud-native technologie. Het bedrijf telt wereldwijd ruim 180.000 gebruikers. Zij zetten meer dan 800 applicaties in, die voorheen op ruim 100.000 virtuele machines draaiden. Door de snelle groei van het aantal applicaties, de hieraan gerelateerde kosten en efficiëntie bij zowel het beheer als de uitrol groeide het werken met virtuele machines uit tot een belemmering voor de flexibiliteit van de business. Kubernetes bood uitkomst en vereenvoudigt het beheer. Implementatiecycli zijn hierdoor verkort van weken naar minuten, terwijl de efficiëntie bij het uitrollen van applicaties is vertienvoudigd. Meer informatie is hier beschikbaar.

3. Time-to-market versnellen

Cloud-native applicaties zijn opgedeeld in microservices. Dit zorgt onder andere voor een snellere time-to-market. Zo omvat iedere microservice een stukje van een applicatie. Door het toewijzen van de development van verschillende microservices aan verschillende ontwikkelteams kunnen deze componenten parallel worden ontwikkeld. Dit biedt belangrijke voordelen. Zo kunnen ontwikkelteams kleiner en gespecialiseerder zijn, aangezien zij zich toeleggen op de ontwikkeling van één bepaald element.

Een partij die met behulp van cloud-native technologie en Kubernetes een snellere time-to-market kent is Tinder. Het datingplatform krijgt dagelijks een groot aantal bezoekers, wat veel dataverkeer genereert. Dit levert uitdagingen op met het oog op zowel schaalbaarheid als stabiliteit. Is het platform tijdelijk niet beschikbaar? Dan kan dit de reputatie aantasten en gebruikers kosten. Tinder migreerde in totaal meer dan 200 services en draait een Kubernetes cluster bestaande uit 1.000 nodes, 15.000 pods en 48.000 operationele containers. Meer informatie is hier beschikbaar.

4. Soepele migratie naar de cloud

Cloud-native technologie kan het migreren van een on-premise applicatie naar de cloud aanzienlijk vereenvoudigen. Een cloud-native applicatie draait op iedere server op identieke wijze, ongeacht of deze server in een on-premise datacenter, colocatieruimte of bij een cloudprovider draait. De containers waaruit een dergelijke applicatie bestaat zijn dan ook eenvoudig verplaatsbaar tussen verschillende omgevingen.

Shopify is een voorbeeld van een partij dat winst haalt uit deze flexibiliteit. Het bedrijf levert een e-commerceplatform aan klanten. Zij hebben hierdoor geen omkijken naar het beheer van de infrastructurele kant van hun e-commercebusiness. Het bedrijf draaide zijn platform initieel in eigen traditionele datacenters. Het platform is inmiddels gemigreerd naar de cloud, een proces dat is vereenvoudigd dankzij het gebruik van cloud-native technologie. Meer informatie is hier beschikbaar.

Aan de slag! Start direct met selecteren

Wil jij met cloud-native technologie en het containerorkestratieplatform Kubernetes aan de slag? Verschillende soorten partners helpen je hierbij. Benieuwd welke partner jouw organisatie het beste kan ondersteunen? In onze whitepaper “De 10 belangrijkste selectiecriteria voor een Managed Kubernetes provider” lees je hoe je een dergelijke provider selecteert.

Foto door Cloud Native Computing Foundation / CC BY

True Ligan
Managed hosting sinds 2000