Case: PXL.Widgets

Periodieke security-checks en managed hosting voor bouwplaatsapp

True sprak het Haarlemse internetbureau PXL.Widgets. Samen met bouwplaatsbeveiligingsbedrijf Hillson heeft PXL.Widgets een apparaat en app ontwikkeld die ervoor zorgt dat alleen de bevoegden de bouwplaats op mogen.

Nauwe samenwerkingen

PXL.Widgets kenmerkt zich door de nauwe samenwerking tussen klant en opdrachtgever. Het is de missie om samen met klanten een nieuwe online strategie te definiëren, uit te rollen of juist de huidige online strategie te analyseren en verder te verbeteren. Focus en samenwerking zijn daarbij erg belangrijk.

Veilig de bouwplaats op

Één van de PXL.Widgets klanten waar de samenwerking erg nauw is, is bouwplaatsbeveiligingsbedrijf Hillson. Daar heeft het bedrijf een hardware- en softwareoplossing gemaakt voor het inchecken op de bouwplaats. Met een vingerscanner kunnen medewerkers de bouwplaats betreden.

De tool zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang en weet de hoofdaannemer welke onderaannemers aanwezig zijn. Veiligheid van mensen, registratie van aanwezigen en bewaking van materiaal zijn hierbij essentieel om het bouwproject veilig en voorspoedig te laten verlopen.

Voordat mensen op de bouwplaats mogen is er een procedure om toegang te geven. De app controleert bijvoorbeeld of de bouwvakkers de juiste cursussen hebben gevolgd of de benodigde certificeringen hebben behaald. Er zit daarnaast een juridisch aspect aan, de Wet Keten Aansprakelijkheid. Dat betekent dat de hoofdaannemer moet bewijzen dat mensen op de bouwplaats ook daadwerkelijk mogen werken. Omdat de hoofdaannemer vaak met meerdere onderaannemers werkt, kan deze met de tool juridisch bewijzen dat het goed zit met de toegang van bevoegden.

PXL Widgets

Geleverde diensten

Raspberry Pi’s

De software is gemaakt op Raspberry Pi’s die verbonden zijn met het internet. Het bestaat uit twee onderdelen, aan de ene kant de hardware op de Raspberry Pi, aan de andere kant de data binnen de software die op de servers van True wordt gesynchroniseerd.

Developers bij zowel PXL.Widgets als Hillson houden nauwlettend in de gaten wanneer Pi’s uitvallen of wanneer er andere afwijkingen plaatsvinden, zodat daar snel op gereageerd wordt. Al werkt het apparaat ook bij uitval: data wordt dan vastgehouden, en wanneer er weer connectie is met de server dan wordt het weer gesynchroniseerd.

Halfjaarlijkse security-checks

Voor veel van de diensten van PXL.Widgets werd de managed hosting expertise van True al ingeschakeld. Vanwege de goede ervaringen uit het verleden is ook de hosting van de bouwplaatsapp ondergebracht bij True.

In het verleden deed PXL.Widgets DevOps erbij, dat was nog te managen maar het operationele gedeelte wordt steeds meer een specialisme. True denkt daarin mee met PXL.Widgets, zelfs tot in de code om optimalisatieslagen te maken.

Naast managed hosting laat PXL.Widgets de app ook halfjaarlijks testen op securityrisico’s in de applicatie. Met deze audit heeft PXL.Widgets jaarlijks een rapport dat helpt om de beveiliging van de tool naar en nog hoger niveau te brengen.

Meer informatie over security audits?

object-storage-hosting

Hackers struinen het web continu af op zoek naar webapplicaties om te misbruiken. Minimaliseer het risico met een security audit van True. Een rapport op maat naar kwetsbaarheden, inclusief advies, verbeterpunten en periodieke checks.