True x Jeugdzorg Nederland

Een intern netwerk met applicaties die zeer veilig moeten kunnen presteren

Jeugdzorg True Story
Jeugdzorg True Story
Home / Over True / Klanten / Jeugdzorg
Voor de branchevereniging Jeugdzorg Nederland moeten de applicaties betrouwbaar en snel draaien. En alle systemen moeten op een veilige manier verbonden zijn in een intern netwerk. Een uitdaging waar engineers van True hun tanden in hebben gezet en naar wens een maatwerkoplossing voor hebben opgezet en beheren. Welke maatwerkoplossingen heeft True voor de uitdagingen en systemen van Jeugdzorg Nederland opgezet?

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Ze biedt zelf geen zorg voor jeugd, maar ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen.

Vanuit de vereniging als centraal punt zijn ook digitale netwerken ontstaan, zoals veilig mailen tussen leden. De digitale dienstverlening van Jeugdzorg Nederland bestaat uit een aantal applicaties. Een kernapplicatie met daarbinnen een documentenoplossing en een rapportage-omgeving. Een berichtenapplicatie die berichten vanuit de kernapplicatie doorstuurt naar leden. En een oplossing voor beveiligd mailen binnen een besloten netwerk. Dat is een uitgebreid en soms complex applicatie-landschap.

Digitale netwerken op een veilige en goed presterende manier hosten

Al deze systemen moeten op een veilige manier aan elkaar verbonden zijn. Toen een vorige partner van Jeugdzorg Nederland aangaf dit niet meer te ondersteunen, is de organisatie voor het serverpark bij True terecht gekomen.

Op de Private Cloud van True heeft Jeugdzorg Nederland drie omgevingen voor applicaties. Die draaien deels op Linux servers en deels op Windows servers, afhankelijk van wat een specifieke applicatie nodig heeft. Denk voor deze servers aan database- en webservers en servers voor test en acceptatie.

Eisen aan informatiebeveiliging en beveiligd mailen

De systemen van Jeugdzorg Nederland zorgen voor de connecties in de ketens van deze specifieke jeugdhulpverlening. Vanuit die dienstverlening en met de applicaties biedt Jeugdzorg Nederland meerwaarde voor de leden. De eisen die aan digitale zaken van de aangesloten organisaties worden gesteld, gelden daardoor ook voor Jeugdzorg Nederland. Denk aan informatiebeveiliging en beveiligd mailen.

Beveiligd mailen is cruciaal voor het netwerk. Jeugdzorg Nederland geeft aan dat de goede samenwerking met True ervoor zorgde dat ze ook deze oplossing bij True hebben laten opzetten. Binnen vier maanden hebben we het serverpark opgezet en was de migratie compleet. Alles komt op dit centrale netwerk binnen. Het gaat zo specifiek om de leden van Jeugdzorg te ontzorgen en het beheer centraal te doen. Zodat de leden er vrijwel niet meer naar hoeven om te kijken.

Maatwerk-oplossingen gebaseerd op bewezen standaarden

Voor True is Jeugdzorg Nederland geen standaard klant, omdat ze geen publieke websites ontwikkelen. Alle verkeer gaat juist om binnen het netwerk en vanaf het netwerk naar buiten, in plaats van inkomend verkeer. Daarnaast moeten ze aan eisen voldoen die aan leden worden gesteld. Vervolgens verweven we dat in onze samenwerking met de standaarden die we binnen True hebben ontwikkeld. Dat inrichten op maat is een grote uitdaging geweest, die we samen zijn aangegaan en die is gelukt!

Blik op de toekomst

Digitale ambities van Jeugdzorg Nederland te over! De organisatie is nu bezig met een Proof-of-Concept voor een cliëntenportaal. Ook dat portaal moet aan verschillende systemen worden gekoppeld en op een technisch goede manier gehost worden. Ook werkt Jeugdzorg Nederland mee in proeftuinen, zeker als het om ontsluiting van gegevens gaat. Zoals ze zelf aangeven: veel te doen voor een nog betere jeugdzorg!

Meer True Stories