True x Volgjewoning

Volgjewoning beweegt effectief mee met de markt door infrastructuur van True

True Story Volgjewoning
True Story Volgjewoning
Home / Over True / Klanten / Volgjewoning
Volgjewoning is een digitaal woondossier voor de woningbouw en zorgt voor een optimale klantreis en een beheersbaar bouwproces. Dat doet de organisatie voor zowel kopers als huurders, en voor alle betrokken partijen zoals bouwbedrijven, corporaties, projectontwikkelaars en andere projectgebonden partijen. De webapplicatie draait op de infrastructuur van True. Hierdoor is Volgjewoning in staat om flexibel in te spelen op de dynamiek van de woningmarkt. In deze True Story laten we samen met Wytze van der Schaaf, mede-oprichter en technisch directeur van Volgjewoning.nl, zien hoe dat werkt en welke resultaten dat oplevert.

Rol van Volgjewoning voor ontwikkelaars, bouwbedrijven, kopers en huurders

“Volgjewoning is het platform voor ontwikkelaars en bouwbedrijven. Het biedt een gepersonaliseerd woningdossier, waar kopers of huurders alle relevante informatie kunnen vinden. Dit online dossier is altijd toegankelijk en bevat onder meer aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen. Via het platform kunnen gebruikers afspraken plannen, keuzes maken, digitaal documenten ondertekenen en communiceren met hun contactpersonen. Bovendien worden gebruikers automatisch op de hoogte gehouden van aankomende deadlines of evenementen”, zegt Wytze.

“Op deze manier maakt Volgjewoning een eind aan eindeloos mailcontact en het beheren van verschillende mapjes op een harde schijf. Het platform maakt de klantreis beheersbaar en stroomlijnt het proces. Daarmee maken we een efficiëntere samenwerking tussen alle belanghebbenden mogelijk”, zegt Wytze. “Met onze applicatie scheppen we overzicht en duidelijkheid tijdens de ontwikkeling, bouw en nazorg van een project.”

Technische ontwikkeling: CakePHP, Percona XtraDB Cluster (PXC), S3 Object Storage en hosting bij True

“De applicatie hebben we met CakePHP gebouwd. Daarnaast werken we met een Percona database cluster en S3 Object Storage. Alles is bij True gehost. Onze front-end hebben we van de API-server gesplitst, zodat we beter kunnen handelen op het gebied van security”, zegt Wytze. “Volgjewoning is op 1 januari 2012 opgericht. Vanaf 2015 herstelde de woningbouw zich snel uit de financiële crisis van 8 jaar ervoor, en zijn wij hard gegroeid. Dit bracht uitdagingen met zich mee en groeipijnen die essentieel voor onze ontwikkeling en vooruitgang zijn geweest. De beslissing om de front-end en API te splitsen, was een cruciale stap om onze groei effectief te kunnen ondersteunen. Deze scheiding stelt ons in staat om bottlenecks, zoals bijvoorbeeld in de databaseprestaties, nauwkeuriger te lokaliseren en aan te pakken. Dit heeft geleid tot een betere schaalbaarheid en optimalisatie van ons systeem.”

Wytze benadrukt de aanzienlijke hulp die True Volgjewoning biedt tijdens periodes van snelle groei. “Engineers hebben een cruciale rol gespeeld bij het verbeteren van onze databaseprestaties en het optimaliseren van onze opslagmogelijkheden. Gedurende slechts enkele jaren zijn we van 2 naar 4 servers gegaan, waardoor onze capaciteit is verdubbeld. Het is duidelijk dat de toegevoegde waarde van True veel verder reikt dan het simpelweg draaiende houden van servers. Zonder de ondersteuning van True zouden we onze prestaties niet zo effectief hebben kunnen verbeteren”, zegt Wytze.

Geleverde
diensten

Dankzij de infrastructuur van True kan Volgjewoning veerkrachtig blijven

“In onze groei zijn we deels afhankelijk van de woningmarkt, en we hebben het afgelopen jaar gemerkt dat de woningbouw enigszins is afgenomen. Om deze pieken en dalen effectief op te vangen, treffen we maatregelen om als organisatie toekomstbestendig te zijn,” zegt Wytze. “Wat we zo waarderen aan True, is dat ze met je meedenken, of je nu groeit of te maken krijgt met een uitdagende afzetmarkt. Zelfs in dergelijke situaties denken engineers proactief mee en kunnen resources worden op- of afgeschaald naar gelang de vraag. Dit stelt onze organisatie in staat om veerkrachtig te blijven onder wisselende marktomstandigheden.”

Mockup Volgjewoning

Het volgende avontuur van True en Volgjewoning: Kubernetes

“Onze volgende stap is het implementeren van microservices, gevolgd door de overstap naar Kubernetes. Het voordeel van microservices is dat we de prestaties per service kunnen monitoren en snel kunnen op- en afschalen waar nodig. Zo zorgen we ervoor dat we nooit meer resources gebruiken dan strikt noodzakelijk is,” vertelt Wytze. “Om te bepalen welke delen we gaan opsplitsen in microservices, kijken we naar bottlenecks. Wat moet echt opgesplitst worden voor schaalbaarheid, en wat blijft goed draaien? Elke opsplitsing heeft als doel om de prestaties en schaalbaarheid te verbeteren. De overstap naar Kubernetes staat prominent op onze roadmap. Dat wordt ons volgende spannende avontuur met True!”

Meer True Stories