Microsoft en open source: een sterke combinatie

Microsoft en open source: een sterke combinatie
Microsoft en open source: een sterke combinatie
Home / Blog & Nieuws / Cloud / Cloud-native / Microsoft en open source: een sterke combinatie

Microsoft is uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van open source. Niet alleen is de strategie van Microsoft op het gebied van open source in de afgelopen jaren sterk veranderd, ook draagt het bedrijf actief bij aan uiteenlopende open source-projecten en –gemeenschappen. René Moddejongen is de Lead Open Source & Developer Audience bij Microsoft Western Europe. Hij legt uit waarom Microsoft en open source een sterke combinatie is. En gaat in op de visie op en strategie omtrent open source van Microsoft.

Als Lead Open Source & Developer Audience is René eindverantwoordelijk voor het open source-beleid van Microsoft in West-Europa. Hij maakt onderdeel uit van de Azure Business Group, die ondersteuning biedt aan West-Europese landen. Vanuit deze positie ondersteunt hij landen bij het ontwikkelen van hun go-to-market strategie als het gaat om open source-gerelateerde onderwerpen.

Kentering richting open source

Wat betreft open source heeft een kentering plaatsgevonden binnen Microsoft, dat zich in een ver verleden voornamelijk richtte op eigen technologie. “Verschillende factoren zijn verantwoordelijk voor deze verandering binnen Microsoft. Zo is het omarmen van open source iets wat de markt verwacht; het creëren van een meer open omgeving waarin de gebruiker meer keuzevrijheid geboden wordt”, licht René toe.

Daarnaast is Satya Nadella opgestaan als de nieuwe leider van Microsoft. “Hij is een echte visionair, zeker als het gaat om wat we moeten doen om Microsoft verder te laten groeien in dit nieuwe tijdperk. Als je kijkt wat er onder leiding van Satya is gebeurd, is dat indrukwekkend. Denk daarbij niet alleen aan de mentaliteit van Microsoft, maar ook de mission statement: to empower every person and every organization on the planet to achieve more”, aldus de Lead Open Source & Developer Audience. “Onderdeel hiervan is ook een brede visie op de markt.”

In 2015 presenteerde Satya Nadella de boodschap “Microsoft loves Linux“, wat veel stof deed opwaaien. “Satya zei hierbij: ‘Judge us by the actions we have taken in the recent past, our actions today and in the future.’ Dit citaat staat zeker symbool voor onze open source-strategie.”

Betrokken bij diverse open source stichtingen

De focus van Microsoft op open source blijkt ook uit de betrokkenheid van de Amerikaanse techgigant bij diverse open source stichtingen. Denk daarbij aan de Apache Software Foundation, Open Web Foundation, Linux Foundation, Cloud Native Computing Foundation, Open Source Security Foundation en het Open Source Initiative.

Om Microsoft-medewerkers guidance te geven hoe met open source oplossingen om te gaan – zowel in consumptie als ook contributen van code – is door Microsoft een Open Source Program Office opgericht. Dit open source-programma stelt de ruim honderdduizend medewerkers van Microsoft in staat tot het gebruik van open source software, het leveren van eigen bijdragen aan projecten en het releasen van projecten onder open source-licenties. De open source-projecten waaraan Microsoft bijdraagt kunnen we grofweg indelen in vijf categorieën:

1. Linux: van het verbeteren van de kernel tot integratieservices.
2. Cloud-native: alles wat met Kubernetes te maken heeft, waaronder Dapr, Helm en Open Service Mesh.
3. Programmeertalen: onder meer Python, .NET, C# en Golang
4. Data en AI: database- en AI-gerelateerde projecten
5. Web: webtools als Bootstrap en Webpack

Verschillende ‘grootheden’ en bekende namen uit de open source-community zijn werkzaam bij Microsoft en dragen bij aan deze projecten. Een voorbeeld is Brendan Burns, medeoprichter van het Kubernetes open source project en corporate vice president of Azure Compute bij Microsoft. Denk echter ook aan Guido van Rossum, geestelijk vader van de open source-programmeertaal Python en Distinguished Engineer bij Microsoft.

Enable, integrate, release en contribute

De aanpak van Microsoft op het gebied van open source kent vier pijlers: enable, integrate, release en contribute. “Indien klanten bepaalde use cases hebben, willen we hen daarbij kunnen ondersteunen met technologie van Microsoft of derde partijen die daarvoor relevant is. We zijn daarom samenwerkingsverbanden aangegaan met uiteenlopende partijen zoals Red Hat, SUSE en HashiCorp om ook hun technologie beschikbaar te stellen binnen de Microsoft cloud. Op deze wijze enablen wij klanten.”

Integreren staat voor het integreren van open source-technologieën binnen het platform van Microsoft. “Een goed voorbeeld is containertechnologie, waarop ook het Azure platform is gebaseerd. De Azure cloud is onder de motorkap immers een combinatie van een enorm aantal datacenters en services. Het snel op- en afschalen wat klanten met containertechnologie kunnen, doen wij ook in onze eigen datacenters. Dat alles is volledig gebaseerd op open source-technologie.”

Bekijk ook: Migreer naar Azure met True en maak gebruik van alle Azure Cloud voordelen

Releasen staat voor het beschikbaar stellen van innovatieve technologie. “Waar de focus in het verleden lag op closed source, maken we inmiddels al jaren allerlei innovatieve technologieën open source. Dat geldt ook voor bestaande technologie die voorheen closed source was. Denk daarbij aan .NET, dat in 2014 door Microsoft open source is gemaakt.”

Contribute staat voor het bijdragen aan open source-projecten. “Microsoft beschikt over enorm veel medewerkers die actief bijdragen aan open source-projecten. Onder meer op de eerdergenoemde gebieden Linux, cloud-native, programmeertalen, data en AI, en web.” Microsoft is sinds 2017 de grootste contributor aan open source-projecten op GitHub als we kijken naar het aantal mensen dat contributen en het aantal regels code dat zij bijdragen.

Linux is het snelst groeiende platform op Azure

Tekenend voor de populariteit van open source is het feit dat Linux het snelst groeiende platform op Azure is. “Meer dan de helft van onze VM-cores draaien al Linux op Azure”, aldus René. “Partners kunnen in de Azure Marketplace hun images commercieel beschikbaar stellen op Azure. 60% van alle images in de Azure Marketplace is inmiddels Linux-gebaseerd.”

“De grootste reden voor het succes van de combinatie Microsoft en open source is denk ik de keuze die we eindgebruikers bieden. Ik vergelijk dit vaak met een jongetje in een snoepwinkel, die om zich heen allemaal potten met prachtige kleuren ziet staan. De keuze is zo groot, dat hij niet weet wat hij moet kiezen”, zegt de Lead, Open Source & Developer Audience. “Door het integreren van open source in alle dingen die wij doen en het onderdeel te maken van ons DNA kunnen wij onze eindgebruikers heel veel keuzevrijheid bieden. Deze keuzevrijheid is iets wat onze klanten van ons verwachten en willen hebben.”

Win-win-situatie

De combinatie Microsoft en open source is een win-win-situatie. “In plaats van het uitsluitend consumeren en aanbieden van open source, contributen wij ook actief aan open source. Dat is belangrijk, want alleen door het bieden van waarde aan de verschillende open source-communities wordt je serieus genomen”, aldus René. Microsoft doet dit onder meer door wereldwijd over een hele grote developer-divisie te beschikken. ”Als onderdeel van deze divisie dragen grote namen zoals de eerdergenoemde Burns en Van Rossum actief bij aan de verschillende communities.”

“De komende jaren houden we vast aan onze open source-strategie: we willen de use cases die klanten hebben kunnen vervullen binnen het Azure platform. Concreet betekent dat dat we binnen het Azure open source-ecosysteem en bij vendoren die daarvan onderdeel uitmaken steeds meer geïntegreerde oplossingen gaan zien.” Een voorbeeld is Red Hat OpenShift, dat Microsoft als managed service aanbiedt onder de naam Azure Red Hat OpenShift. Het gaat om een platform as a service-aanbod, waarbij Microsoft en Red Hat support, operations en engineering gemeenschappelijk uitvoeren. René: “We bouwen dus samen aan de oplossing. De komende jaren verwachten we meer van dit soort samenwerkingen te zien. Het moet daarbij met name voor de klant heel erg makkelijk zijn om te consumeren.”

Containertechnologie en Kubernetes

Daarnaast zet Microsoft volop in op containertechnologie en Kubernetes. “We bouwen ons platform Azure Kubernetes Service steeds meer uit, waarbij we meer en meer functionaliteit toevoegen. Containertechnologie en Kubernetes zijn en blijven ook de komende jaren een belangrijk focuspunt voor Microsoft.”

Ga direct aan de slag met: Managed Azure Kubernetes Service

René verwacht dat open source een belangrijke differentiator gaat zijn voor bedrijven. “Uit onderzoek van McKinsey blijkt bijvoorbeeld dat bedrijven die open source omarmen 30% innovatiever zijn dan bedrijven die dat niet doen. Ook blijkt dat de tevredenheid van ontwikkelaars bij bedrijven die open source adopteren 20% hoger ligt dan bij andere organisaties”, aldus de Lead, Open Source & Developer Audience. “Het omarmen van open source gaat dan ook niet alleen om het gebruik van open source-technologieën, maar zeker ook om het omarmen van een open source-mindset. Dat betekent onder meer het creëren van een cultuur rondom het delen van kennis en het bijdragen aan softwareontwikkeling voor het creëren van een grotere gemeenschappelijke waarde.”

‘Partners zijn cruciaal’

Partners spelen bij open source volgens René een grote rol. “Schaalbaarheid kan je alleen creëren indien je over een goed partnerecosysteem beschikt; wij kunnen als organisatie immers maar zoveel doen”, zegt René. Voor het succesvol laten landen van oplossingen zijn partners dan ook cruciaal. “Samen en met verenigde krachten kunnen we meer mensen bereiken.”

Lees ook: True benoemd tot Microsoft Azure Specialist for ISVs

Ook wijst René op de expertise waarover partners beschikken. “De kennis die partners zoals True daarnaast naar tafel brengen is verrijkend voor alle betrokken partijen. Het delen van kennis en inzichten, het verder uitbouwen daarvan en samen brainstormen. True is een partij die goed weet wat zij doen, met hele goede experts in dienst. Wij zijn dan ook vereerd dat True ervoor kiest om met ons samen te werken.”

True Ligan
Managed hosting sinds 2000